DEN HAAG - De 25 snelstgroeiende bedrijven van Nederland hebben de laatste vijf jaar samen 10.237 nieuwe banen gecreëerd. Het aantal arbeidsplaatsen steeg van 7124 in 1996 tot 17.361 aan het eind van 2001. De gezamenlijke omzet zagen de snelle groeiers jaarlijks met 39 procent toenemen tot 7,8 miljard euro eind vorig jaar.

Dat is maandag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van de de Europese ondernemersvereniging GrowthPlus in Den Haag. Deze ondernemersclub heeft onderzoek gedaan naar de vijfhonderd snelstgroeiende ondernemingen in de vijftien lidstaten van de Europese Unie plus IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

De Nederlandse ondernemersvereniging VNO-NCW is opgetogen met de score van 25 bedrijven in de Europese top-500. Vorig jaar stonden er twintig uit Nederland in de Europese lijst. "Snelgroeiende bedrijven zijn zeldzaam. In een land waar de arbeidsparticipatie aan de lage kant is, hebben we behoefte aan ondernemingen die groeien en dus personeel nodig hebben", aldus voorzitter J. Schraven van VNO-NCW.

VNO-NCW wijst erop dat ondanks de economische teruggang in 2001 de 25 Nederlandse bedrijven hun groei hebben weten voort te zetten. Hoewel volgens de ondernemersvereniging vele werknemers door verslechterende marktomstandigheden hun baan hebben verloren, nam het personeelsbestand van de snelle groeiers jaarlijks met 19,5 procent toe.

Iets minder dan de helft van de 25 Nederlandse bedrijven (48 procent) bestaat uit kleine en middelgrote organisaties, die in 1996 minder dan honderd werknemers in dienst hadden. Gemiddeld telden de bedrijven eind vorig jaar 409 personeelsleden. Het grootste deel (achttien) is actief in de ICT-branche, zakelijke dienstverlening en consultancy.

Flex Groep

De snelste groeier is de Flex Groep uit Rotterdam. Dit detacherings- en consultancybedrijf is in 1997 begonnen met drie oprichters en telde eind 2001 540 personeelsleden. De provincie Zuid-Holland telt de meeste snelle groeiers: negen, waarvan drie uit Rotterdam en twee uit Delft.

Slechts vier bedrijven zijn aan de beurs genoteerd. Vorig jaar was dat nog het geval met een kwart van de ondernemingen.