Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Marije Hiemstra (33), lichaamsgericht therapeut voor mannen.

  • Wie: Marije Hiemstra
  • Wat: Lichaamsgericht therapeut voor mannen
  • Waarom: "Voelen is vooral voor mannen nog taboe, maar broodnodig om jezelf te leren kennen en een rijk leven te leiden."

Marije Hiemstra heeft van kinds af aan een diepe verwantschap met jongens. "Als puber was ik het enige meisje in een grote vriendengroep", herinnert ze zich. "Met hen voerde ik altijd diepe gesprekken over het leven." Diepe gesprekken voeren, innerlijke processen en het creëren van (zelf)bewustzijn zijn dingen die Hiemstra bleven interesseren. In haar beroep als lichaamsgericht therapeut voor mannen komt alles nu samen.

Maar wat doet een lichaamsgericht therapeut dan precies en waarom is dat juist voor mannen nodig? "Een lichaamsgericht therapeut helpt je in principe te voelen", zegt Hiemstra.

Via het voelen komt de klant volgens haar vervolgens weer in contact met diepere, psychologische en fysieke processen. Die leiden tot waardevolle inzichten. "Ik vermoed dat er bij mannen een groter taboe te doorbreken is wat betreft voelen. Mannelijke kwetsbaarheid en als man gevoelig zijn, is niet vanzelfsprekend."

“Op de behandeltafel wordt ook vaak de verbinding gemaakt met het innerlijke kind.”
Marije Hiemstra

Tot het uiterste moeten gaan om iets te voelen

Mannen vluchten soms voor het eigen gevoel in een verslaving, ziet Hiemstra: "Zoals te hard en te veel werken, roken, drinken, autoriteit of seks." Ook zijn er klanten die volgens haar zo vervreemd zijn van hun lijf, dat het voor hen überhaupt moeilijk is om iets te voelen. "Zij voelen bijvoorbeeld alleen extreme pijn, of moeten tot het uiterste gaan met sporten om in contact met hun lichaam te komen."

Een van de problemen die hieruit voort kan vloeien, is het niet kunnen aanvoelen en aangeven van de eigen behoeftes en grenzen. Daarom kunnen mannen zichzelf te passief of juist dominant opstellen. Om haar klanten in contact te brengen met hun gevoel, heeft Hiemstra verschillende hulpmiddelen tot haar beschikking.

"Na binnenkomst gaan we allereerst landen in het moment, middels een geleide meditatie. Daarnaast werken we bijvoorbeeld met familieopstellingen, Voice Dialogue (een manier om verschillende delen van jezelf een stem te geven, red.) en andere lichaamsgerichte oefeningen." Een sessie eindigt altijd op de behandeltafel, waar aanraking op de kleding de persoon ondersteunt bij het contact maken met lijf en gevoel.

Spiegel voor het 'vrouwelijke' in het leven

"Op de behandeltafel wordt ook vaak de verbinding gemaakt met het innerlijke kind", zegt Hiemstra. "Daarbij gaat het vooral om erachter te komen wat dat kind vroeger gemist heeft en hoe het in het hier en nu geholpen of getroost kan worden. Als dat goed lukt, merk je dat de energie en levenskracht weer gaan stromen."

Voordat de mannen aan een behandeling beginnen, waarschuwt ze hen ook voor bepaalde veranderingen. "Als je onbewuste patronen vanuit je jeugd bewust maakt, krijg je de mogelijkheid om anders te gaan handelen. Er bestaat een kans dat je daardoor bepaalde mensen of situaties los moet laten."

Wat haar is meegevallen, is dat vrouwen graag willen dat hun partners bij haar, een andere vrouw, in therapie gaan. "Ik had verwacht dat vrouwen dat spannend zouden vinden, maar dat was blijkbaar mijn eigen vooroordeel." Volgens Hiemstra helpt het soms juist ook in de sessies dat ze een vrouw is. "Ik kan een spiegel zijn voor het 'vrouwelijke' in hun leven; denk aan moederthema's en liefdesthema's. Soms heel confronterend, maar vaak precies wat nodig is om een stukje in zichzelf te transformeren waar ze eerder nog geen bewustzijn van hadden."