In een arbeidsovereenkomst wordt vaak een concurrentiebeding toegevoegd. Daarmee wordt bepaald dat de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst niet bij een concurrerend bedrijf mag gaan werken. Waarom bestaat dit beding eigenlijk? En wat zijn de gevolgen als je het toch overtreedt?

Wat staat er in een concurrentiebeding?

Arbeidsrechtadvocaat Gerard Berghuis van BAASZ Advocaten: "Daar staat in dat je niet voor de concurrent van je ex-werkgever mag werken of hetzelfde werk mag doen als zelfstandig ondernemer. Het concurrentiebeding wordt vaak standaard opgenomen in een arbeidsovereenkomst.

Er bestaat ook nog zoiets als een relatiebeding. Dan mag je geen contact leggen of onderhouden met klanten of andere relaties van de werkgever. Je mag dan dus wel bij een concurrerende onderneming in dienst treden of zélf een concurrerende onderneming opzetten."

Waarom nemen werkgevers een concurrentiebeding op in een arbeidsovereenkomst?

"Het bedrijf wil beschermen wat het heeft opgebouwd. Dat is logisch. Er zijn werknemers met bijzonder veel kennis van de producten, tarieven, kosten en werkwijze van het bedrijf. Als diegene bij de grootste concurrent gaat werken, dan wil zijn nieuwe werkgever die informatie natuurlijk graag hebben. Daar kun je een ex-werkgever echt wel pijn mee doen."

“Het bedrag van de boete moet afschrikwekkend werken, zodat je je wel twee keer bedenkt voor je het beding overtreedt.”
Gerard Berghuis, arbeidsrechtadvocaat

Wat gebeurt er als je het beding overtreedt?

"Op overtreding staan vaak hoge boetes. We zijn nu bezig met een dossier en daarin gaat het om een boete van 20.000 euro. Het bedrag moet afschrikwekkend werken, zodat je je wel twee keer bedenkt voor je het beding overtreedt. Mijn ervaring is dat werknemers vaak denken dat het niet zo'n vaart zal lopen met die boete. Maar als je ervoor getekend hebt en je ex-werkgever komt erachter dat je een overtreding hebt begaan, dan heb je een serieus probleem. Zelfs als je ergens maar kort hebt gewerkt."

"Zo speelde er vorig jaar een zaak over een salesmanager die na elf dagen overstapte naar de concurrent omdat hij daar een beter aanbod kreeg. Ook toen zei de rechter: 'Afspraak is afspraak, de werkgever mag je aan het beding houden'."

Kun je later nog onder het beding uit komen?

"Ga voordat je van baan wisselt in gesprek met je werkgever. Vaak is het mogelijk om in onderling overleg af te spreken dat het concurrentiebeding, eventueel gedeeltelijk, komt te vervallen. Maar je kunt bij de onderhandelingen over je arbeidsovereenkomst ook al zeggen dat je geen concurrentiebeding wil, als dat voor jouw functie niet per se relevant is."

Zijn er situaties waarin het concurrentiebeding geen stand houdt?

"Ja, er zijn uitspraken van de rechter geweest die in het voordeel van de werknemer waren. Er was bijvoorbeeld een timmerman in Limburg die niet naar de concurrent mocht vanwege het concurrentiebeding en dit aanvocht. De rechter vond enkel het feit dat een werknemer met kennis en ervaring naar een concurrent vertrekt niet voldoende om hem aan het beding te houden. De timmerman beschikte namelijk niet over informatie over unieke werkprocessen die de positie van de concurrent kon versterken."

"Omdat de timmerman ook een aanzienlijke salarisstap kon maken bij dat andere bedrijf, schorste de kantonrechter het beding. De clausule standaard opnemen in alle contracten heeft dus geen zin, als werkgever moet je er wel voldoende belang bij hebben."

Hoe moet een concurrentiebeding geformuleerd zijn om dat belang wel aan te tonen?

"Wij adviseren werkgevers altijd zo concreet mogelijk te zijn. Neem erin op dat de werknemer voor de periode van een jaar niet in een bepaalde straal van de ex-werkgever of niet in een bepaalde stad bij concurrenten aan de slag mag."