De salarissen voor de vitale beroepen zijn al jarenlang punt van discussie. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor deze functies precies? Deze week nemen we het salaris van praktijkondersteuners bij de huisarts onder de loep.

Geen huisartsenpraktijk kan zonder praktijkondersteuners (niet te verwarren met doktersassistenten). Een praktijkondersteuner bij de huisarts (POH) doet bijvoorbeeld de controles bij mensen met chronische ziektes als diabetes, astma en hart- en vaatziekten.

Ook kan de praktijkondersteuner medische hulpmiddelen regelen en wijkverpleging inschakelen. Voor psychische klachten is er een gespecialiseerde praktijkondersteuner: de POH-GGZ. Wat verdienen deze twee soorten praktijkondersteuners?

Wat verdien je als je net begint?

Er zijn veel soorten praktijkondersteuners, vertelt Maartje de Nijs van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO). "Bijvoorbeeld praktijkondersteuners die zich specifiek bezighouden met jeugd- of ouderenzorg en er komen steeds meer specialisaties in bijvoorbeeld oncologie of palliatieve zorg."

In dit artikel beperken we ons tot de medisch praktijkondersteuner (of praktijkverpleegkundige) en de praktijkondersteuner op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Zij vallen onder de cao Huisartsenzorg. Een medisch praktijkondersteuner valt in schaal 7, die begint bij 3.099 euro (bruto, op basis van 38 uur). Een ggz-praktijkondersteuner valt in schaal 8 en begint bij 3.350 euro.

Het gaat om een minimum-cao, wat inhoudt dat werkgevers altijd meer mogen betalen dan deze bedragen. "Maar dat gebeurt in de praktijk niet zo vaak, is mijn ervaring", zegt De Nijs, die zelf ook als (medisch) praktijkondersteuner werkt.

Hoe maak je stappen?

"In feite ga je bij goed functioneren elk jaar een stap omhoog binnen je schaal", aldus De Nijs. "Dan zit je op een gegeven moment aan je max en dan is het klaar."

Wil je meer verdienen, dan kun je er andere taken bij gaan doen of opklimmen in de huisartsenpraktijk. Je kunt bijvoorbeeld praktijkmanager worden, dan geef je leiding aan collega's. Praktijkmanagers vallen in schaal 8 of 9, afhankelijk van de grootte van de praktijk of het gezondheidscentrum. Schaal 9 begint bij 3.787 euro bruto.

“Het voordeel van werken in een huisartsenpraktijk is dat je geen diensten draait, zoals in ziekenhuizen bijvoorbeeld wel gebruikelijk is.”
Maartje de Nijs, Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners

Wat is het hoogst haalbare salaris?

Voor medisch praktijkondersteuners eindigt de schaal bij 4.074 euro, voor de POH-GGZ bij 4.385 euro (in schaal 8) of 4.839 (in schaal 9). Maar omdat het een minimum-cao betreft, mogen werkgevers daar dus altijd boven gaan zitten.

Zijn er nog extra's?

Behalve de standaard vakantiedagen, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering, is er een onregelmatigheidstoeslag voor verrichte werkzaamheden op werkdagen tussen 20.00 en 0.00 uur (30 procent extra), en tussen 0.00 en 7.00 uur, op zaterdagen en zon- en feestdagen (100 procent extra).

De Nijs: "Het voordeel van werken in een huisartsenpraktijk is dat je als POH geen diensten draait, zoals in ziekenhuizen bijvoorbeeld wel gebruikelijk is. Je hebt dus vaste werktijden."

Voor welke uitdagingen staat de beroepsgroep?

Nou, dat zijn er nogal wat. De belangrijkste is waarschijnlijk dat bepaalde zorgverzekeraars de bekostiging van praktijkondersteuners hebben aangepast, waardoor het voor huisartsen moeilijker wordt om praktijkondersteuners te financieren.

"Zorgverzekeraars bepalen het aantal uren waarvoor de huisartsenpraktijken een vergoeding krijgen. En zij gaan steeds meer eisen stellen. Welke opleidingen we moeten volgen, hoeveel uren we moeten maken, noem maar op", aldus De Nijs.

“Doordat er steeds meer ouderen zijn die ook steeds langer thuis blijven wonen, komt veel ouderenzorg bij huisartsenpraktijken terecht.”
Maartje de Nijs, Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners

Daarnaast is het - volgens de NVvPO mede door de rol van zorgverzekeraars - zo dat veel praktijkondersteuners in meerdere praktijken moeten werken om aan een volledige werkweek te komen. "Met een beetje pech zitten die verschillende werkgevers ook in verschillende zorggroepen en moet je voor beide zorggroepen verplichte nascholing doen. Dat kan heel lastig zijn."

Verder neemt volgens De Nijs de complexiteit van de zorgvraag toe, net als de administratieve druk. "Doordat er steeds meer ouderen zijn die ook steeds langer thuisblijven wonen, komt veel ouderenzorg bij huisartsenpraktijken terecht."

Praktijkondersteuners krijgen vaker te maken met patiënten met meerdere chronische aandoeningen. "Dan moet je samen met die patiënt gaan kijken wat op dat moment prioriteit heeft. Dat is toch even iets anders dan standaard controles doen, zoals de bloeddruk meten, wegen, bloeduitslagen bekijken en checken of de medicatie nog volstaat; het wordt steeds ingewikkelder."