In de baas z'n tijd appjes beantwoorden, een nieuwe jas bestellen of een vakantie boeken, mag dat eigenlijk wel? Arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers legt uit hoe het zit.

Wat mag je allemaal op privévlak doen in de baas zijn tijd?

"Even wat appjes beantwoorden of een website bezoeken onder werktijd, daar zijn geen wettelijke regels voor. Het kan wel in het beleid van een organisatie zijn opgenomen. Maar een werkgever kan er in deze tijd bijna niet omheen dat dit soort dingen af en toe gebeuren, privé en werk zijn gewoon meer door elkaar heen gaan lopen."

Maar er zijn vast grenzen.

"Ja, het is wel de bedoeling dat je je werk goed blijft doen. Als werknemers de hele dag op hun telefoon kijken, dan gaat dat natuurlijk te ver en dan moet er een gesprek volgen. Maar er zijn dus geen officiële regels voor wat wel of niet mag, dat moeten werkgever en werknemer samen bepalen."

Zijn de regels nog afhankelijk van wat voor soort werk iemand doet?

"Bij een productiebedrijf kan het gevaarlijk zijn als iemand zich te veel laat afleiden door zijn telefoon. Het is weleens gebeurd dat iemand de boel in de soep liet lopen omdat hij te vaak de nieuwssites checkte. Daar is toen een pittig gesprek over gevoerd en het bedrijf heeft het beleid aangescherpt. In sommige fabrieken is de standaardregel dan ook: geen telefoon mee de werkvloer op. Dat kun je verbieden als de veiligheid anders in het geding komt."

En wat als je nachtwerk doet, mag je dan meer?

"Als het om nachtwerk gaat, dan is daar vaak wel iets over opgenomen in een beleid of cao. En je ziet het vaak ook wel terug in het salaris: hoe meer vrijheden je hebt, hoe minder je verdient. En hoe waakzamer je moet zijn, hoe hoger het salaris. Mensen kiezen ook wel bewust voor de functie van bijvoorbeeld nachtportier, omdat ze dan onder het werk iets anders kunnen doen. Zo werkte Ronald Giphart bijvoorbeeld aan zijn debuutroman als nachtportier in het ziekenhuis."

Is er weleens iemand ontslagen omdat privézaken de overhand namen?

"Er is wel een dergelijke uitspraak geweest, daarbij ging het om amoureuze appjes. Die werden verstuurd via een werktelefoon van een medewerker. Omdat hij zijn werk niet gedaan kreeg, had de baas een reden om te kijken wat diegene allemaal uitspookte op die telefoon. Toen bleek dat hij elke minuut van de dag met zijn liefje bezig was."

"Sommige werknemers bestellen ook wel verdacht veel pakketjes onder werktijd. Maar tegenwoordig is het heel lastig om werk en privé strikt gescheiden te houden, dat maakt het ook lastig om te controleren of iemand te ver gaat."

Waarom krijgen we de vrijheid om privézaken te regelen?

"Werknemers hebben die vrijheid als vanzelf gepakt, omdat het iets is van deze tijd. Maar een leidinggevende wil ook wel uitstralen dat hij zijn werknemers vertrouwt. De vraag is natuurlijk of je er een beleid op moet maken als het gewoon goed gaat. Ik raad dat wel altijd aan. Als een werknemer het een keer uit de hand laat lopen, dan kun je teruggrijpen op die regels."