De salarissen voor de vitale beroepen zijn al jarenlang een punt van discussie. Maar hoe hoog (of laag) zijn de lonen voor deze functies precies? Deze week nemen we het salaris van vrachtwagenchauffeurs onder de loep.

Vrachtwagenchauffeurs werken dag en nacht om winkels te bevoorraden, chemische stoffen op een veilige manier te vervoeren en bouwmaterialen te transporteren. Ze zijn essentieel voor de economie. Maar wat verdienen truckers eigenlijk met dat belangrijke werk?

Wat verdien je als je net begint?

De cao waar vrachtwagenchauffeurs onder vallen, is een zogeheten standaard-cao, vertelt Willem Dijkhuizen, FNV-bestuurder Transport & Logistiek. Dat betekent dat er - in tegenstelling tot bij een minimum-cao - niet afgeweken mag worden van de salaristabellen. Wie net komt kijken in de business en nog niet volledig gekwalificeerd is, zal terechtkomen in de aanloopschaal. Die begint op 1.775 euro bruto per maand (op basis van veertig uur).

"Maar de meeste chauffeurs zitten in schaal C, D of E", zegt Dijkhuizen. "In welke schaal je zit, hangt af van wat je vervoert. Als je in de winkeldistributie werkt, heb je andere skills nodig dan in het chemisch transport."

Schaal C (voor routinematige werkzaamheden, meestal binnen Nederland) begint op 2.119 euro, schaal D (met iets meer vrijheid om routes te bepalen, ook internationaal) op 2.256 euro en schaal E op 2.366 euro. Die laatste schaal is bedoeld voor chemisch transport.

Hoe maak je stappen?

Periodiek. Je krijgt er ieder jaar iets bij tot je na zes functiejaren aan het eind van je schaal zit. In schaal C betekent dat concreet dat je in zes stappen van 2.119 euro naar 2.681 euro bruto groeit. Wil je meer verdienen, dan zal je andere vracht moeten gaan vervoeren en daar uiteraard de benodigde papieren voor moeten halen of veel overuren moeten maken.

Wat is het hoogst haalbare salaris?

2.681 euro bruto in schaal C, 2.854 euro bruto in schaal D en 3.113 euro bruto in schaal E.

Zijn er nog extra's?

Die zijn er. Behalve de standaard extra's, zoals vakantiedagen en vakantiegeld, is er onder meer een consignatievergoeding. Die is bedoeld voor werknemers met oproepdienst en bedraagt maximaal 22,96 euro bruto per etmaal.

Er is ook een verblijfkostenvergoeding voor onderweg gemaakte kosten, zoals de kosten van maaltijden en consumpties. Die begint bij 0,67 euro per uur en kan oplopen tot 3,08 euro per uur. De vergoeding voor overstaan - als een chauffeur op een weekenddag vanwege een rit op een plek moet verblijven, terwijl hij die dag niet hoeft te werken - bedraagt 12,83 euro netto per dag, plus 22,87 euro bruto.

“Overwerk moet incidenteel zijn, bij ons is het structureel.”
Willem Dijkhuizen, FNV-bestuurder

Dan is er nog een tijd-voor-tijdregeling, waarbij je extra vrije uren krijgt in ruil voor de uren die je te veel hebt gewerkt. Voor diensturen op zaterdag geldt een toeslag van 50 procent boven op het uurloon en voor uren op zondag een toeslag van 100 procent. En overuren maken wordt tot slot beloond met een toeslag van 30 procent boven op het uurloon.

Voor welke uitdagingen staat de beroepsgroep?

Volgens Dijkhuizen is overwerken zó lucratief gemaakt, dat de sector daarin is doorgeschoten. Hij noemt het aantal gemaakte overuren in de sector extreem. "Overwerk moet incidenteel zijn, bij ons is het structureel. Dat heeft alles te maken met het salaris. Het is voor de meeste chauffeurs geen vetpot, waardoor ze haast wel móéten overwerken om een beetje fatsoenlijk te verdienen."

Het is een cultuur geworden die met name voor oudere vrachtwagenchauffeurs bijna niet meer vol te houden is, stelt Dijkhuizen. "We hopen dat te kunnen terugdringen door de basissalarissen stap voor stap te verhogen, meer mensen in deeltijd in te roosteren en nieuwe chauffeurs aan te trekken." Maar dat laatste is de andere uitdaging: "Er is een gigantisch tekort aan personeel."