Tijdens de onthullingen over The voice of Holland die de afgelopen dagen zijn gedaan, kwam de term vertrouwenspersoon vaak naar buiten. Maar wat is dat, heeft elk bedrijf er een en hoe kun je als werknemer de vertrouwenspersoon binnen jouw bedrijf vinden? NU.nl zocht het uit.

Een vertrouwenspersoon is iemand binnen een bedrijf naar wie je als werknemer toe kunt gaan als je tegen problemen aanloopt, vertelt Sheila Peeters, bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon van ArboNed, een arbodienst die zich onder andere inzet voor goede werkomstandigheden. Een probleem kan bijvoorbeeld zijn dat je gepest wordt op het werk, maar ook als er seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld plaatsvindt.

Het kan voor werknemers lastig zijn problemen binnen een bedrijf aan te kaarten, omdat ze bijvoorbeeld bang zijn voor reacties van collega's.

Een vertrouwenspersoon wordt door een bedrijf aangewezen en behandelt problemen vertrouwelijk. Hierdoor moet de drempel om moeilijke dingen aan te kaarten lager worden.

Een vertrouwenspersoon kan vervolgens actie ondernemen, bijvoorbeeld door werknemers te verwijzen naar een hulpverlener. Ook kan de vertrouwenspersoon het management van een bedrijf adviseren, zegt Peeters.

Werkgevers zijn niet direct verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Wel zijn ze verplicht om te zorgen voor een veilige sociale werkomgeving. Een vertrouwenspersoon is een manier om hier invulling aan te geven. "Bij goed beleid, dat verplicht is, is het eigenlijk niet mogelijk om het goed te doen zonder vertrouwenspersoon."

Omdat een vertrouwenspersoon niet verplicht is, vind je hem binnen ieder bedrijf op een andere manier. "Bij grote bedrijven staat vaak in de computeromgeving waar je als personeel informatie vindt over het bedrijf waar je werkt, wie de vertrouwenspersoon is. Maar bij kleinere bedrijven kan het weleens lastig zijn om erachter te komen wie de vertrouwenspersoon is. Daarom is het belangrijk dat bedrijven dit jaarlijks aan hun personeel communiceren."

Of werknemers daadwerkelijk altijd iets aan een vertrouwenspersoon hebben, hangt af van de situatie. Er zijn geen verplichtingen en hoe de rol wordt ingevuld, is niet in beton gegoten en verschilt per bedrijf.