Het begin van een nieuw kalenderjaar brengt belastingwijzigingen en nieuwe pensioenpremies met zich mee. Dat heeft gevolgen voor de loonstrook van veel Nederlanders. Gaan we er in 2022 op vooruit of op achteruit in salaris?

Vorig jaar zouden we er zo'n 30 tot 40 euro op vooruitgaan. Toen profiteerde iedereen nog flink van lagere belastingen en hogere heffingskortingen.

Dit jaar is het allemaal wat magerder, zegt Remy Munten van Het Salariskantoor. "Er komt onder aan de streep bar weinig bij. Vorig jaar was het een stuk spannender. In 2022 blijven de meeste werknemers binnen een marge van circa 5 euro netto meer of minder per maand."

Dit verandert per 1 januari 2022 op het gebied van salaris:

Belastingen

Per 1 januari zijn de belastingtarieven veranderd. Dat betekent onder meer dat de inkomens die in de eerste schijf vallen 0,3 procent meer belasting gaan betalen.

Wel gaat de arbeidskorting iets omhoog, net als de heffingskorting. "Nadat de Prinsjesdagplannen waren gepresenteerd, hebben we berekend dat Nederlanders met een modaal inkomen er ruim 7 euro op vooruit zouden gaan", zegt Joke van der Velpen, manager wet en regelgeving bij hr-dienstverlener Visma | Raet.

Premies

Maar wat de pensioenpremies zouden gaan doen, was in september nog niet bekend, zegt Van der Velpen. "Die weten we nu wel en de premies zijn gestegen. Was het minimumloon gelijk gebleven, dan zouden we er dit jaar juist op achteruitgaan."

Visma | Raet heeft voor de berekeningen naar de nieuwe cao's van een aantal sectoren gekeken. In de cao van de Verzorging Verpleging en Thuiszorg is te zien dat de pensioenpremies iets harder zijn gestegen dan bijvoorbeeld voor het onderwijs en mensen die bij gemeentes werken. Hetzelfde geldt voor de metaalindustrie. "Het gaat niet om grote stijgingen en bedragen, maar elke euro is er een."

Minimumloon

Ook het bruto minimumloon en het bruto modale loon zijn gestegen. Dat gebeurt altijd per 1 januari, zegt Van der Velpen. "Werknemers met een minimumloon ontvangen nu 1,2 procent netto meer." De bruto modale inkomens stijgen met 2,77 procent tot 2.894 euro. Netto gaan werknemers er gemiddeld tussen de 2,3 en 2,65 procent op vooruit, berekende Visma | Raet.

De gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt zijn in de hoogte van het minimumloon terug te zien, zegt Van der Velpen. "Werkgevers willen mensen graag behouden. Dat zie je terug in veel cao-afspraken. In veel cao's gaat het minimumloon naar 14 euro per uur."

“Als werknemer heb je op dit moment een goede onderhandelingspositie om een salarisverhoging te vragen.”
Remy Munten, Het Salariskantoor

Munten ziet ook wat schaarste doet met de lonen. "Veel van onze klanten hebben moeite met het vinden van de juiste mensen. Dus als werknemer heb je op dit moment een goede onderhandelingspositie om een salarisverhoging te vragen."

Dat is zeker slim om te proberen nu de kosten van ons levensonderhoud stijgen, zegt Munten. "Volgens alle officiële instanties is de inflatie van tijdelijke aard. Maar als de kosten blijven stijgen, onderhandel dan vooral met je werkgever over je salaris."

Thuiswerkvergoeding

Het thuiswerken is niet meer weg te denken uit het leven van veel Nederlandse werknemers en werkgevers. Maar er was voor bedrijven nog geen manier om op een fiscaal aantrekkelijke manier een thuiswerkvergoeding te geven aan medewerkers. "De Belastingdienst heeft het organisaties daarom per 1 januari mogelijk gemaakt om onbelast 2 euro per thuiswerkdag te verstrekken", zegt Munten.

Voor dagen waarop je naar je werk reist, krijg je nog steeds compensaties voor de gereden kilometers. Op thuiswerkdagen krijg je een vast bedrag. Munten: "De medewerkers die voorheen een vaste reiskostenvergoeding ontvingen, worden nu wel gekort op de reiskostenvergoeding voor de dagen die zij nu thuis werken."

En, zegt Van der Velpen, het is het een of het ander. "Als je 's ochtends thuis begint en later naar kantoor gaat, krijg je niet de helft van die vergoeding én daarbij compensatie voor de gereden kilometers. Dat geeft anders een hoop administratieve rompslomp."