Internationale studenten blijven na hun afstuderen graag in Nederland wonen en werken, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Maar hoe vinden zij na hun studie aansluiting op de Nederlandse arbeidsmarkt? Wat kunnen zij zelf doen? Maar ook: wat kunnen Nederlandse bedrijven doen?

Uit cijfers van de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat bijna 90 procent van de buitenlandse afstudeerders aan die universiteit binnen een half jaar een baan heeft gevonden. De 10 procent die (nog) geen baan heeft gevonden is verder gaan studeren, gaan reizen of is simpelweg nog nergens aangenomen.

Het is niet vanzelfsprekend dat buitenlandse studenten hier meteen een baan vinden na hun studie. Joep Elemans, directeur van het RSM Career Centre van de Erasmus Universiteit, begeleidt de studenten daarin. "We bieden de studenten een verplicht online traject aan waarbij ze vooral leren om zichzelf af te vragen wie ze zijn, wat ze willen en hoe ze een sollicitatiegesprek aangaan bij een Nederlands bedrijf."

Daarbij heeft de universiteit ook een groot alumninetwerk waar studenten met meer ervaren mensen in contact kunnen komen.

“De taal spreken is altijd handig.”
Joep Elemans, directeur van het RSM Career Centre

Taal blijft een struikelblok

Wat zijn problemen waar internationale afstudeerders tegen aan kunnen lopen? "Wat blijft is de taal", aldus Elemans. "De taal spreken is altijd handig, natuurlijk. Dat geeft een groot voordeel."

Iets anders dat Elemans ziet, is dat buitenlandse studenten niet altijd gewend zijn te bedenken wat zij zelf willen. "Soms komt het vanuit hun opvoeding, of vanuit hun ouders. Uiteindelijk gaat het om een goed netwerk, de taal beheersen en vooral: weten wat je wil."

Ook de manier van solliciteren is volgens Elemans anders in Nederland. "Hier is een sollicitatiegesprek echt tweerichtingsverkeer. Er wordt van je verwacht dat je een gesprek aangaat. Dat is niet iets waar buitenlandse studenten meteen comfortabel mee zijn."

'Heel moeilijk om een baan te vinden'

Kristian Voldrich kwam in 2013 vanuit Tsjechië naar Nederland voor zijn bachelor. Aanvankelijk ervoer hij het als "heel moeilijk" om een baan te vinden in Nederland.

Het grootste probleem? "Ik sprak geen Nederlands." Inmiddels spreekt Voldrich vloeiend Nederlands en heeft hij College Life Work opgericht, een platform voor buitenlandse afstudeerders. "De missie is internationale studenten te helpen met het vinden van een baan."

De afgelopen jaren heeft Voldrich ontdekt dat voor een internationale student vijf factoren belangrijk zijn bij het vinden van een baan. "Ten eerste: de regio. Ga op zoek naar regio's waar ze buitenlandse studenten willen hebben, zoals Rotterdam, Den Haag en Amsterdam."

“In Spaanse landen praten ze Spaans bij het koffiezetapparaat. Hier is het Nederlands.”
Kristian Voldrich, College Life Work

Bedrijfscultuur is vaak heel Nederlands

Ook de studie die mensen hebben gedaan, kan in het voordeel werken. "Mensen die een technische studie hebben gedaan, komen makkelijker aan een baan." Daarnaast is het volgens Voldrich voordelig als je uit een EU- of EER-land komt. "Dan heb je dezelfde rechten als een Nederlandse afgestudeerde."

Als vierde merkt Voldrich op dat grote bedrijven vaak een heel Nederlandse bedrijfscultuur hebben. "Dit is een drempel voor buitenlandse studenten, ook vanwege de taal." Elemans snapt dat. "Maar de Nederlandse taal hoort bij een Nederlands bedrijf. In Spaanse landen praten ze Spaans bij het koffiezetapparaat. Hier is het Nederlands."

Tot slot raadt Voldrich aan om te kijken naar de klanten van een bedrijf. Heeft een bedrijf veel buitenlandse klanten? "Dan is het veel makkelijker voor internationale studenten."

Studenten willen weten wat ze voor de wereld kunnen betekenen

Om de zoektocht naar een baan makkelijker te maken, heeft Voldrich uiteraard tips. "Het is niet nodig om de taal vloeiend te spreken, maar als je laat zien dat je het probeert, openen al meer deuren voor je. Men ziet dat je echt ambities hebt om in Nederland te wonen en werken. Het dwingt respect af."

Een andere tip is het vinden van een bijbaan tijdens de studie. "Op die manier kun je erachter komen of je in Nederland zou willen blijven werken, ja of nee. Heel handig, want een loopbaan plannen is moeilijk."

Tot slot heeft Elemans nog een tip voor bedrijven die internationale studenten aan willen trekken. "Een student denkt heel erg aan 'what's in it for me?' en wat ze voor de wereld kunnen betekenen. Het is voor een organisatie dus belangrijk om daarop in te kunnen spelen. Als je dat als bedrijf duidelijk kunt maken, zijn de studenten spekkoper."