De salarissen voor de vitale beroepen zijn al jarenlang een punt van discussie, maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor deze functies precies? Deze week nemen we het salaris van ambulancechauffeurs en -verpleegkundigen onder de loep.

Waar zouden we zijn zonder ambulancezorg? Als de nood aan de man is, zijn zij er om soms levensreddende eerste hulp te verlenen. Chauffeurs scheuren met een noodgang over de wegen om geen cruciale minuten verloren te laten gaan. Verpleegkundigen staan altijd op scherp om elke denkbare spoedeisende medische situatie het hoofd te bieden. Maar wat verdienen ze daar eigenlijk mee?

Wat verdien je als je net begint?

Op de ambulance zit je altijd met z'n tweeën: een chauffeur en een verpleegkundige. Chauffeurs - die speciaal worden opgeleid om bijvoorbeeld op hoge snelheid een haakse bocht te kunnen nemen - vallen onder salarisschaal 45 en verpleegkundigen onder schaal 60. Een beginnend chauffeur verdient 2.251 euro per maand (alle genoemde bedragen zijn bruto) voor 36 uur.

“Zorg is teamwerk; je gaat niet één iemand voortrekken of achterstellen.”
Cor de Beurs, bestuurder FNV Zorg & Welzijn

Een beginnend ambulanceverpleegkundige krijgt elke maand 3.225 euro bijgeschreven. Dat is meer dan een verpleegkundige in het ziekenhuis, zegt Cor de Beurs, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. "Tot 2020 vielen ambulanceverpleegkundigen onder schaal 55, net als ic-verpleegkundigen in ziekenhuizen. Nu volgen we het FWG-functiewaarderingssysteem, en die meetlat heeft uitgewezen dat het salaris op de ambulance hoger moet zijn. Dat heeft er onder meer mee te maken dat je in de ambulance in je eentje verantwoordelijk bent, terwijl je in het ziekenhuis artsen en collega's om je heen hebt om mee samen te werken."

Hoe maak je stappen?

Simpel: dat gebeurt automatisch. Elk jaar ga je een trede omhoog in de schaal, tot je na twaalf jaar aan je maximum zit. Formeel kunnen leidinggevenden iemand eerder salarisverhoging geven als diegene fantastisch functioneert, of een verhoging juist tegenhouden, aldus De Beurs. Maar in de praktijk gebeurt dat volgens hem niet. "Zorg is teamwerk; je gaat niet één iemand voortrekken of achterstellen."

Wat is het hoogst haalbare salaris op de ambulance?

Voor chauffeurs is dat na twaalf jaar 3.225 euro (precies evenveel als het beginsalaris van verpleegkundigen dus). Verpleegkundigen verdienen na twaalf jaar 4.682 euro per maand. Vanaf dat moment krijg je er alleen cao-verhogingen bij.

Kun je je specialiseren?

Binnen de ambulancezorg zijn daar niet veel mogelijkheden voor. Waar je in het ziekenhuis nog kunt kiezen voor bijvoorbeeld de richting oncologie of neurologie, behandel je op de ambulance alles en iedereen: of het nu om bloedspoed gaat of niet-spoedeisende ritten tussen ziekenhuizen. Er lopen overigens wel pilots om de niet-spoedeisende zaken apart te zetten van de spoedeisende, zegt De Beurs.

Zijn er nog extra's?

Naast vakantiegeld en een eindejaarsuitkering is er onregelmatigheidstoeslag. Sinds oktober vorig jaar is die gelijkgetrokken met die van de ziekenhuizen, waardoor ambulancemedewerkers - met name chauffeurs - erop vooruit zijn gegaan. Concreet komt de toeslag neer op 22 tot 60 procent (op zon- en feestdagen) van het geldende uurloon, met als maximum het uurloon afgeleid van 3.225 euro.

Voor welke uitdagingen staat de beroepsgroep?

Net als andere zorgsectoren worstelt de branche volgens De Beurs met personeelstekorten. Er zijn met name te weinig verpleegkundigen. "Terwijl de zorgvraag vanwege de vergrijzing blijft toenemen, en dat kon je jaren geleden al zien aankomen. Vanwege bezuinigingen in de zorg zijn er een tijdje te weinig leerlingen aangenomen, waardoor we nu met een gat zitten. Nu beginnen de zorgsectoren weer veel leerlingen op te leiden, maar er gaat minstens drie tot vier jaar overheen voordat je daar de vruchten van plukt."