De salarissen voor de vitale beroepen zijn al jarenlang punt van discussie. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor deze functies precies? Deze week nemen we het salaris van de brandweer onder de loep.

Dat we niet zonder de brandweer kunnen, hoeven we niet uit te leggen. Maar wat verdienen die heldhaftige vuurbestrijders eigenlijk?

Wat verdien je als je net begint bij de brandweer?

Dat ligt er helemaal aan in welke regio je aan de slag gaat, zegt FNV-bestuurder Frans Carbo. Voorheen viel de brandweer onder de gemeenten, maar sinds 2014 zijn de zogeheten veiligheidsregio's werkgever van het brandweerpersoneel.

Veel beroepsbrandweermensen werken gemiddeld 48 uur (bijvoorbeeld twee 24 uursdiensten per week) en ontvangen daarvoor een inkomen dat gelijk is aan dat van collega's die 36 uur werken in dagdiensten. En om het makkelijk te maken verschilt het beloningssysteem per veiligheidsregio. Globaal kom je uit op schaal 6 of 7 in de cao voor gemeenteambtenaren, vertelt Carbo. Schaal 6 loopt van grofweg 1.900 tot 2.900 euro en schaal 7 van grofweg 2.200 euro tot 3.200 euro; alles bruto.

En vrijwilligers, wat krijgen die?

Anders dan het woord doet vermoeden krijgen vrijwilligers wel betaald, maar alleen voor de uren dat ze worden ingezet. Dat gaat om 2.000 tot 3.000 euro per persoon per jaar. Vrijwilligers zijn al net zo onmisbaar als de beroepsbrandweermannen en -vrouwen. De brandweer bestaat voor 80 procent uit vrijwilligers. In kleine(re) gemeenten werken vaak zelfs alleen maar vrijwilligers.

Hoe maak je stappen?

In principe ga je als 'beroeps' elk jaar een periodiek omhoog tot je het eind van je schaal bereikt. Maar ook dat kan per veiligheidsregio verschillen. "Het is niet zoals bij de politie, waar het allemaal centraal is geregeld", zegt de FNV-bestuurder. "Alle brandweermensen worden opgeroepen voor dezelfde incidenten en dragen dezelfde uniformen, maar verder wordt alles per regio geregeld."

In het algemeen geldt dat je als uitrukkende brandweerman of -vrouw niet snel boven schaal 7 zult uitkomen, tenzij je teamleider of bevelvoerder wordt. Als je in de preventiesfeer aan de slag gaat, kun je stijgen tot boven schaal 9 (2.750 tot 4.050 euro).

Hoe zit het met specialisaties?

Die leiden meestal niet direct tot een hoger salaris, zegt Carbo, maar worden in een aantal gevallen opgevangen met een vergoeding. Wie zich bijvoorbeeld specialiseert tot duiker, ontvangt een duikvergoeding. Bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is dat 174,70 euro bruto per maand voor een gediplomeerd duiker. Je kunt je ook specialiseren in bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen of lastige reddings- of bergingssituaties.

Zijn er verder nog extra's?

Vergoedingen maken volgens de FNV-bestuurder een aanzienlijk deel uit van het totale salaris van brandweerpersoneel. Zo is er bij de vrijwillige brandweer een opkomstvergoeding (voor wie niet verplicht is op te komen, maar dat wel doet) en verder is er een piketdienstvergoeding, een overwerkvergoeding en onregelmatigheidstoeslag. Die laatste kan bij de loonschalen 6 en 7 oplopen tot zo'n 20 procent boven op je salaris, aldus Carbo.

Een deel van de vergoedingen wordt uitgekeerd in verlof. En ook die vergoedingen verschillen mogelijk per veiligheidsregio. Wat 'de brandweer' verdient, is dus niet zo een-twee-drie op te lepelen. Eén ding hebben al die brandweerlieden wel gemeen, en dat is dat ze volgens de FNV niet genoeg verdienen. De vakbond eist dan ook een salarisverhoging van minimaal 5 procent.