Er komen langzaam meer vrouwen aan de top. Maar het vrouwenquotum van 30 procent is nog lang niet in zicht, laten cijfers zien. Te veel vrouwelijke leiders hebben nog moeite om zichzelf staande te houden in 'mannenbedrijven', zien coaches Nancy Poleon en Mariëlla Serra. Dat schrikt andere vrouwen af een topfunctie te ambiëren.

Uit de Female Board Index 2020 blijkt dat het aantal topvrouwen afgelopen jaar gestegen is. In 2019 was nog 8,5 procent van de directeuren van beursgenoteerde bedrijven vrouw, een jaar later is dat al 12,4 procent. Maar dat percentage ligt nog altijd ver onder het streefgetal van 30 procent.

Nancy Poleon zet zich met haar bedrijf BrandedU al jaren in voor vrouwen die sneller omhoog willen op de carrièreladder en topvrouwen die zichtbaarder willen worden. Ze juicht een quotum toe, maar vraagt zich sterk af waarom niet naar een hoger percentage wordt gestreefd.

"We moeten gaan beseffen dat vrouwen geen minderheidsgroep zijn, maar de helft van de bevolking uitmaken. Zonder vrouwen mis je de helft van het maatschappelijk perspectief. Waarom is het vrouwenquotum niet 50 procent?"

Talenten van de vrouw komen niet uit de verf

Maar feit blijft dat er nog te weinig vrouwen aan de top staan. Een van de redenen: vrouwelijke leiders hebben moeite zichzelf staande houden in werelden waar gemiddeld meer mannen rondlopen. Dat ziet ook talentcoach voor vrouwen Mariëlla Serra. In haar coachingspraktijk komt Serra diverse topvrouwen tegen, van CEO's tot advocaten, die moeite met leiding geven aan een mannenteam. "Ze geven allemaal aan dat het een probleem is."

“Ontdek wat jouw talenten zijn en wat voor type manager jij bent. Jouw succes is geen toeval.”
Mariëlla Serra, talentcoach voor vrouwen

Volgens Serra nemen veel vrouwen de ruimte niet in die ze als leider wél hebben. "Ze hebben veel haantjes om zich heen die bijvoorbeeld heel ad rem reageren in vergaderingen. Ze zeggen direct wat ze denken. Daar kom je moeilijk tussen."

Serra ziet gebeuren dat vrouwen aan zichzelf gaan twijfelen en zich gaan vergelijken met de mannen. "Ik zie bijvoorbeeld dat veel vrouwen dan op assertiviteitscursus gaan. Vanaf het moment dat je iemands stijl kopieert heb je minder invloed, minder connectie met jezelf, word je minder serieus genomen en blijf je in die vicieuze cirkel hangen."

Aan de andere kant plaatsen vrouwen zichzelf ook in een hokje. "Als een vrouw van nature de leiding neemt, schaamt ze zich. Ze heeft het idee dat ze lief moet zijn als vrouw en niet te confronterend mag zijn. Terwijl dat misschien wel haar talent is." Serra drukt vrouwen op het hart om altijd zichzelf te blijven. "Ontdek wat jouw talenten zijn en wat voor type manager jij bent. Jouw succes is geen toeval."

'Een vrouw van 28 zien we als iemand met weinig ervaring'

Daar is Nancy Poleon het helemaal mee eens en vindt dat we iedereen hetzelfde moeten behandelen en moeten inschatten. Er zijn genoeg vrouwen die net zo succesvol kunnen zijn in een 'mannenwereld' als mannen. Veel vrouwen denken volgens Poleon dat ze zich eerst moeten bewijzen voor ze succes kunnen boeken. Dat is ook een maatschappelijk probleem. "Mannen worden altijd hoger ingeschat. Een vrouw van 28 wordt vaak gezien als iemand met weinig ervaring, bij een man met dezelfde leeftijd hebben we dat veel minder."

Poleon wil graag een oproep doen aan alle mannen: als je een mannelijke en vrouwelijke kandidaat voor je hebt en er zitten al voldoende mannen in je team, ga dan voor die vrouw. "Geef haar een kans. Dan heb je in ieder geval het perspectief van de andere helft van de bevolking aan boord."

Niet alleen de vrouw moet dus wat veranderen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen om meer vrouwen aan de top te krijgen, zegt Poleon. "Je mannelijke collega's, de baas. En misschien nog wel belangrijker: andere vrouwen. Het is de taak van ons allemaal om die verandering voor elkaar te krijgen."