Het basisonderwijs kampt nog altijd met een personeelstekort, terwijl veel creatieve ondernemers door de coronacrisis juist minder werk hebben. Musicalactrice Anne van den `Beuken heeft zich daarom beschikbaar gesteld als creatieve invalleerkracht. Haar eerste online dramalessen heeft ze al gegeven aan kinderen uit de groepen 3, 4 en 5.

Van den Beuken heeft sinds het begin van de coronacrisis minder werk. "Ik maakte en speelde voorstellingen, gaf workshops en gaf les bij musicalverenigingen. Dat lesgeven kan in de lockdown nog digitaal, maar spelen voor publiek kan nu natuurlijk niet."

Ze stuitte op het nieuwe platform Qrabbl, dat creatieve werkenden zoekt die invallessen willen geven op basisscholen. Van den Beuken: "Het leek me leuk om met kinderen in de basisschoolleeftijd te werken, dus ik meldde me aan."

Basisscholen hebben grote behoefte aan invallers. De randvoorwaarden om tot goede onderwijskwaliteit te komen zijn volgens de Inspectie van het Onderwijs niet optimaal, waardoor er sprake is van een oplopend leraren- en schoolleiderstekort. Zo stromen er jaarlijks meer oudere leerkrachten uit dan er nieuwe bij komen en kiezen te weinig studenten voor de pabo of andere leerkrachtenopleidingen. Volgens ramingen stijgt het tekort van 2.322 fulltime leraren en directeuren in 2019 naar een tekort van ruim 4.000 in 2023/2024. Wanneer er niets verandert, kan dit leiden tot een tekort van 10.847 fulltime banen in 2027.

Qrabbl is ontstaan uit het idee om leerkrachten in het basisonderwijs te ontlasten, legt CEO Bas Antonis uit. "Bij ziekte is het voor scholen heel moeilijk een invaller te vinden. Wij als ouders zagen dat de leerkrachten die er wel zijn dubbel zo hard moeten werken en overbelast raken. Wij wilden een manier vinden om hen wat lucht te geven en de vijver met beschikbare leerkrachten te vergroten en deden een oproep."

“Drama is een uitlaatklep. Je leert belangrijke sociaal-emotionele vaardigheden aan en je wordt uit je comfortzone getrokken.”
Anne van den Beuken, musicalactrice en creatieve invalleerkracht

Werkenden uit de creatieve hoek zoals Van den Beuken meldden zich aan. Antonis: "Theatermakers, eigenaren van dansscholen, beeldend kunstenaars, maar bijvoorbeeld ook een programmeur die websites bouwt."

De creatieve lessen dragen daarnaast bij aan de ontwikkeling van kinderen op andere vlakken, ziet Van den Beuken. "Drama is een uitlaatklep. Je leert er belangrijke sociaal-emotionele vaardigheden mee aan. Daarnaast kunnen de kinderen zo ook op afstand creatief zijn met elkaar. Zeker in deze tijd is dat heel waardevol."

Volgens Marius Bilkes van expertisecentrum Hybride Docent is het in het onderwijs al langer gebruikelijk om 'buitenstaanders' lessen te laten verzorgen. Hij juicht initiatieven als Qrabbl toe, maar maakt zich nog zorgen over de toekomst. "Als we in nood zijn, denken we na over oplossingen voor de tekorten in het onderwijs. Maar je moet ook over de lange termijn blijven nadenken."

“Niet iedereen kan lesgeven. De vraag is: hoe ga je dit soort initiatieven verbeteren zodat de inzet van deze mensen ook echt als onderwijstijd kan gelden?”
Marius Bilkes, expertisecentrum Hybride Docent

Ervaring en een VOG-verklaring vereist

De Qrabbl-invaldocenten staan wel voor de klas zonder lesbevoegdheid. Antonis: "Op scholen waar we werden uitgenodigd, werden ook wel kritische vragen gesteld. Logisch natuurlijk. We werken alleen met mensen met leservaring én een VOG-verklaring." Ook heeft Qrabbl een academy waarmee creatieve leerkrachten hun vaardigheden kunnen verbreden.

Bilkes is terughoudend over het gebruik van onbevoegde mensen voor de klas. "Niet iedereen kan lesgeven. De vraag is: hoe ga je dit soort initiatieven verbeteren zodat de inzet van deze mensen ook echt als onderwijstijd kan gelden? Daar moeten we als sector aan gaan werken."