Nederland telt, in vergelijking met andere Europese landen, relatief weinig internationale kenniswerkers, aldus nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Internationale kenniswerkers zijn hoogopgeleide personen die soms al jaren wonen en werken in een ander land dan waar ze zijn geboren.

Het aantal internationale kenniswerkers is sinds de periode 2003/2005 fors gegroeid. In 2003/2005 werkten er 221.000 kenniswerkers uit een ander land in Nederland. Tussen 2016 en 2018 waren dat er 383.000, 4,2 procent van de totale Nederlandse beroepsbevolking.

In andere Europese landen ligt het aandeel internationale kenniswerkers hoger. In Duitsland bestaat 5 procent van de beroepsbevolking uit internationale kenniswerkers, in het Verenigd Koninkrijk 9 procent. Luxemburg spant de kroon, daar bestaat ruim een kwart van de beroepsbevolking uit internationale kenniswerkers.

Het merendeel van de internationale kenniswerkers in Nederland werkt in de dienstensector. Ruim twee derde van hen werkt op een hoog beroepsniveau en is bijvoorbeeld manager of technicus. Met 6,2 procent lag de werkloosheid onder internationale kenniswerkers in Nederland onder het Europese gemiddelde.