De voorkeur voor mannelijke leidinggevenden bestaat nog steeds, meldt IT-detacheerder PEAK-IT woensdag op basis van onderzoek uitgevoerd door PanelWizard. Hoewel de meerderheid afwijzend antwoordt, zegt maar liefst 20,4 procent van de mannen nog altijd ja op de stelling "Ik zie liever een man dan een vrouw op een leidinggevende functie". Bij vrouwen is dit 9,6 procent.

In totaal werden ruim duizend leidinggevenden uit organisaties met meer dan 26 medewerkers ondervraagd.

Onder laagopgeleide medewerkers blijkt de voorkeur voor een man op een leidinggevende positie groter dan onder hoogopgeleide werknemers, met respectievelijk 18,9 en 13,8 procent.

Ook blijkt dat liefst 12 procent van de managers eerder voor een minder gekwalificeerde man kiest dan voor een beter gekwalificeerde vrouw met een kinderwens. Als zowel een mannelijke als een vrouwelijke kandidaat kinderen heeft en even gekwalificeerd is, gaat de voorkeur van 25 procent van de leidinggevenden toch uit naar de man tegenover 7 procent voor de vrouw.

Loonkloof volgens mannen door lagere kwalificatie vrouwen

Eerder deze week bleek dat vrouwen in elke sector stukken minder vaak door recruiters worden benaderd voor een baan dan mannen. Waar 43 procent van de mannen zegt eens per kwartaal benaderd te worden, is dit bij vrouwen maar 31 procent, concludeerde onderzoeksbureau Intelligence Group.

Ook bracht de Europese Commissie nieuwe loonkloofcijfers voor de Europese Unie. Conclusie: vrouwen krijgen in de EU nog altijd 16 procent minder betaald dan mannen. De loonkloof is in zeven jaar met slechts 1 procent gekrompen, wat door het orgaan wordt aangemerkt als "extreem langzaam". In Nederland is de kloof nu 15,2 procent.

Over de oorzaak van de loonkloof hebben de ondervraagden uit het onderzoek van PEAK-IT wel een idee. Vooral mannelijke respondenten (25 procent) denken dat vrouwen minder verdienen doordat ze simpelweg minder geschikt zijn. Van de vrouwelijke ondervraagden denkt een flink kleiner deel van 6 procent dit.

De Europese Commissie ontkrachtte dergelijke aannames overigens al in het loonkloofrapport. Ook bij gelijke kwalificatie krijgen vrouwen in elke denkbare sector minder betaald dan mannen. Wat dan wel zorgt voor ongelijke beloning? Zaken als demotie (teruggaan in functie) na zwangerschapsverlof en een minder gemakkelijke doorstroom naar topposities.