Mensen met een migratieachtergrond hebben nog altijd minder kans om iets terug te horen na een sollicitatie, terwijl discriminatie op basis van leeftijd tussen 2015 en 2019 niet langer significant is. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van Panteia in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarvoor de reacties op ruim zeshonderd fictieve cv's werden geanalyseerd.

Wel is het verschil tussen de kansen van mensen met en zonder een migratieachtergrond in 2019 afgenomen ten opzichte van 2015.

De afname van discriminatie komt waarschijnlijk wel voor een belangrijk deel door de krappe arbeidsmarkt, aldus de onderzoekers. Dat betekent dat de mate van ongelijke behandeling weer groter kan worden bij een minder krappe arbeidsmarkt.

In 2015 had iemand zonder migratieachtergrond 29 procent kans om per mail of voicemail iets terug te horen, terwijl iemand met migratieachtergrond 12 procent kans op een reactie had. In 2019 zijn die kansen voor beide groepen toegenomen, naar respectievelijk 35 en 27 procent. Het verschil tussen de groepen is daarmee afgenomen van 17 naar 8 procentpunt.

De kans om teruggebeld te worden na een sollicitatie verschilt ook onder mensen zonder en met een migratieachtergrond, maar ook dat verschil is afgenomen. In 2015 werd 27 procent van de mensen zonder migratieachtergrond teruggebeld, tegenover 17 procent van de personen met een migratieachtergrond. In 2019 zijn die percentages respectievelijk 31 en 29 procent. Dit betekent een afname van het verschil van 10 naar 2 procentpunt.

Oudere werknemers worden even vaak benaderd

Arbeidsmarktkansen voor oudere werkzoekenden zijn tussen 2015 en 2019 toegenomen ten opzichte van die voor mensen van middelbare leeftijd. De onderzoekers stellen zelfs dat er in 2019, in tegenstelling tot in 2015, geen sprake meer is van discriminatie op deze grond. Ook dit komt mogelijk voor een belangrijk deel door de krapte op de arbeidsmarkt.

De verschillen tussen arbeidsmarktkansen van mannen en vrouwen zijn in 2019 niet goed gemeten door de onderzoekers. Het onderzoek hiernaar schiet mogelijk tekort doordat veel van de voor de mannen gebruikte cv's werden geblokkeerd door cv-databanken; ze waren vrijwel identiek en werden daarom weggefilterd. Daardoor kan niet met zekerheid worden gezegd in hoeverre deze vorm van discriminatie is afgenomen.