Vrouwen missen gemiddeld negen dagen per jaar aan arbeidsproductiviteit doordat zij ongesteld zijn, concluderen onderzoekers van Radboudumc. Volgens hen wordt de invloed van menstruatie op vrouwen en de samenleving "grof onderschat".

"Dit is een probleem dat niet op de agenda staat", zegt onderzoeker en gynaecoloog Bertho Nieboer.

Vrouwen melden zich gemiddeld één dag per jaar ziek als gevolg van hun menstruatie, concluderen de onderzoekers. Het grootste productiviteitsverlies zit 'm dan ook niet in het thuisblijven, legt Nieboer uit. Het zit 'm vooral in de verminderde arbeidsproductiviteit, wanneer vrouwen wel naar hun werk komen maar wel last hebben van hun menstruatie.

Meer dan 80 procent van de respondenten geeft aan gemiddeld zo'n 23 dagen per jaar minder werk uit hun vingers te krijgen doordat ze last hebben van hun menstruatie. De onderzoekers gaan uit van een gemiddeld productiviteitsverlies van 33 procent, dus komt het totale productiviteitsverlies uit op krap negen dagen.

Onderwerp blijft een taboe

Vrouwen die jonger zijn dan 21 jaar blijven vaker thuis wanneer ze ongesteld zijn. Slechts een vijfde van de vrouwen is eerlijk over de reden van hun afwezigheid.

"Het is waarschijnlijk dat de daadwerkelijke impact van menstruatiegerelateerde symptomen wordt onderschat", aldus Nieboer. Hij pleit voor meer openheid over het onderwerp. "Hoewel we al bijna twee decennia in de 21e eeuw zitten, blijven discussies over dit onderwerp een taboe."

Als vervolgonderzoek wil Nieboer langere tijd een aantal bedrijven volgen die hier op een "progressieve manier" mee omgaan.

Online studie onder Nederlandse vrouwen

De studie is uitgevoerd via een online enquête onder 32.748 Nederlandse vrouwen tussen de 15 en 45 jaar oud. De onderzoekers waarschuwen wel voor de zogeheten 'selection bias', wat wil zeggen dat vrouwen die veel last hebben van hun menstruatie mogelijk eerder aan het onderzoek meedoen.

Ook gaat het om zelfgerapporteerde cijfers die dus niet gecontroleerd kunnen worden. Daar staat tegenover dat het wat aantallen betreft het grootste onderzoek naar de symptomen van menstruatie in combinatie met productiviteit op werk en school is.