De TU Eindhoven stelt vacatures voor wetenschappelijk personeel voorlopig uitsluitend open voor vrouwen. Het college van bestuur heeft dat dinsdag laten weten aan alle medewerkers en studenten.

Alle vacatures mogen half jaar lang uitsluitend door vrouwen worden vervuld. De technische universiteit wil vrouwen het liefst voor een periode van vijf jaar aanstellen. De maatregel gaat per 1 juli in en moet ertoe leiden dat volgend jaar al een op de vijf hoogleraren een vrouw is.

De maatregel is onderdeel van het Irène Curie Fellowship. Voor iedere nieuwe werknemer komt bovendien een extra budget van 100.000 euro beschikbaar voor eigen onderzoek. Ook krijgen ze een mentor.

Vacatures waarvoor niet binnen een half jaar een geschikte vrouwelijke kandidaat wordt gevonden, worden daarna buiten het Irène Curie Fellowship-programma geplaatst. Ook dan moet de sollicitatiecommissie ten minste één vrouw en één man uitnodigen. De TU wil dat ten minste de helft van alle nieuwe assistent-professoren vrouw is.

"We hechten veel belang aan gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen", zegt rector Frank Baaijens van de TU Eindhoven. "Het is al langer bekend dat een divers personeelsbestand beter functioneert. Het leidt tot betere strategieën, meer creatieve ideeën en snellere innovatie."

Volgens Baaijens had de TU al eerder maatregelen getroffen om het aandeel vrouwelijke academici te vergroten, maar gaat het te langzaam.