Doordat de economieën in Oost-Europa het goed doen, zullen veel arbeiders die daar vandaan komen Nederland verlaten. Dat voorspelt het economisch bureau van ABN AMRO. Het vertrek van deze krachten zal het Nederlandse bedrijfsleven raken door krapte op de arbeidsmarkt.

"Vooral de agrarische sector, bouw, industrie en de transportsector worden hierdoor getroffen, omdat bedrijven hier nu al worstelen met een groot personeelstekort", zegt econoom Nora Neuteboom.

In de agrarische sector is de afhankelijkheid van werknemers uit Oost-Europa vooral groot als het gaat om seizoenarbeiders in piekperiodes. Doordat zij vaak een minder sterke band met Nederland hebben, zou vertrek voor deze groep eerder een optie zijn.

In de industrie wordt door het tekort aan arbeidskrachten op dit moment ook veel Oost-Europees personeel ingezet, dat mogelijk afhaakt door economische voorspoed in eigen land.

Daarnaast werken in de transport en logistiek maar liefst 53.000 Oost-Europeanen, wat 13 procent is van de hele sector. Over de bouw zijn geen officiële cijfers beschikbaar, maar ook daar werken veel mensen uit Oost-Europa.

Groei van Oost-Europese economieën

De economie in Oost-Europa groeide tussen 2015 en 2018 jaarlijks met gemiddeld 4 procent. In 2018 groeide de Poolse economie zelfs met 5,1 procent. Ook komende jaren zal die groei naar verwachting doorzetten.

In Oost-Europa is daarnaast sprake van een krimpende beroepsbevolking. De lonen in deze landen zullen naar verwachting dan ook gaan oplopen.

Arbeidsmigranten die uit het oosten komen en nu in West-Europa werken, zullen om die reden volgens ABN sneller terugkeren naar hun land van herkomst. Arbeidskrachten die nog in eigen land zijn, zullen naar verwachting eerder geneigd zijn om daar aan het werk te gaan.

"Landen die verder van Oost-Europa liggen, zoals Nederland, ondervinden hiervan de meeste gevolgen", stelt Neuteboom.

Tegenwicht om mensen in Nederland te houden

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is een van de factoren die tegenwicht kunnen bieden aan de leegloop vanuit Nederland. "Bij een Brexit vertrekken veel Oost-Europeanen uit het Verenigd Koninkrijk, die zich mogelijk in Nederland vestigen", aldus Neuteboom.

Ook kunnen ondernemers het effect van het personeelstekort verzachten door extra te investeren in digitalisering en robotisering, zodat er simpelweg minder arbeidskrachten nodig zijn.