Het aantal bijstandsontvangers in Nederland is het afgelopen jaar met ruim 25.000 afgenomen. De afname was onder jongeren tot 27 jaar het sterkst, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In maart 2019 telde Nederland 430.000 personen met een bijstandsuitkering, een jaar eerder waren dat er nog meer dan 450.000.

Het aantal bijstandsontvangers tot 27 jaar nam in het afgelopen jaar ruim 14 procent af.

De daling was veel lager onder 45-plussers. Onder deze groep zijn er dit jaar tweeduizend mensen minder met een bijstandsuitkering. Het CBS schrijft deze bescheiden daling vooral toe aan de verhoging van de AOW-leeftijd per 1 januari 2019. Hierdoor stroomden de oudste personen uit deze groep later uit dan leeftijdsgenoten een jaar eerder.

Het aantal bijstandsontvangers nam daarnaast af voor zowel personen met een Nederlandse achtergrond als mensen met een migratieachtergrond. Onder beide groepen betreft de daling meer dan tienduizend personen.