In 2018 was het aandeel van alle vertrekkende CEO's die vanwege een integriteitskwestie moesten opstappen, toegenomen tot 39 procent. In 2008 was dat aandeel nog 10 procent. De toename zou vooral komen door de opkomst van sociale media, meldt adviesbureau Strategy& woensdag aan de hand van eigen onderzoek.

Volgens het adviesbureau kunnen consumenten door sociale media druk uitoefenen op bedrijven en hun normen. Deze vorm van 'externe (maatschappelijke) controle' komt boven op die van de traditionele controleurs, zoals accountants, aandeelhouders en overheidsinstanties.

Strategy& noemt de #metoo-beweging, die eind 2017 groot werd gemaakt door slachtoffers van seksueel wangedrag van veelal hooggeplaatste mensen, als voorbeeld van de kracht van sociale media. Volgens het onderzoek is mede door de #metoo-beweging een toename te zien in het aandeel CEO's die opstappen vanwege integriteitskwesties.

Onder die noemer vallen ook zaken als fraude, omkoping en handel met voorkennis. Volgens het adviesbureau zullen sociale media de komende jaren alleen maar een grotere rol gaan spelen.

In 2018 stapte 17,5 procent van de CEO's op. Dat is een hoger aandeel dan in 2017, toen 14,5 procent zijn of haar functie neerlegde.

Het aandeel van vrouwen in CEO-functies daalde, van 6 procent in 2017 naar 4,9 procent in 2018. Volgens het onderzoek is het aantal vrouwen in bestuursfuncties sinds 2008 wel stijgende.