Het aandeel zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) is van 23,3 procent in 2011 naar 18,6 procent in 2017 gedaald. Dat blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op verzoek van televisieprogramma De Monitor publiceert.

Tussen 2011 en 2017 groeide het aantal zzp'ers die het hoofdinkomen uit ondernemerschap haalden juist; van 769.000 naar 906.000.

Mannen sluiten veel vaker dan vrouwen een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) af, met respectievelijk 24,8 en 8,7 procent. In de financiële dienstverlening verzekeren de meeste ondernemers zich, met bijna 32 procent. Daarna volgt de bouw, met 29,7 procent.

Volgens De Monitor vinden veel zzp'ers de verzekering te duur of gaan ze ervan uit dat hen niets overkomt. Toch is er ook een groep die zich wel wil, maar niet kan verzekeren. Die groep bestaat vooral uit oudere mensen met fysiek zwaardere beroepen in de zorg of de bouw.

Sommige polissen gelden maar tot een leeftijd van 55 of 60 jaar, terwijl mensen moeten doorwerken tot 67 jaar.