Inspectie SZW ziet steeds meer oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt. Zo komen er meer klachten over onderbetaling binnen en is het aantal meldingen van arbeidsongevallen met 4 procent gestegen, meldt de toezichthouder bij de presentatie van het jaarverslag van 2018.

Het aantal klachten bij Inspectie SZW nam toe van 7.100 in 2017 naar 7.633 in 2018. Er wordt vooral geklaagd over onderbetaling en werknemers die eigenlijk niet in Nederland mogen werken, maar dat wel doen.

Volgens Inspectie SZW is een deel van de problematiek te herleiden naar de lage werkloosheid.

Door de krapte op de arbeidsmarkt worden er meer buitenlandse arbeidskrachten ingehuurd en is er meer risico op illegale werknemers. Deze mensen zijn kwetsbaar voor onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en uitbuiting.

'Prijsvechters op de arbeidsmarkt'

"Er komen helaas meer klachten over onderbetaling. Maar ook over werkgevers die zonder vergunning buitenlandse werknemers aan het werk zetten. We zien in een aantal sectoren een voortdurende zoektocht naar het goedkoper maken van arbeid. De prijsvechters op de arbeidsmarkt", stelt inspecteur-generaal Marc Kuipers

Verder waren er vorig jaar 4.368 meldingen van een arbeidsongeval op het werk, een stijging van 4 procent ten opzichte van 2017.

Het aantal dodelijke slachtoffers steeg van 54 in 2017 naar 71 in 2018. Vaak vinden deze fatale ongelukken plaats in de bouw, de transport en opslag of de handel en industrie.