Jurist en sportinstructeur, marketeer en websitebouwer, gastouder en redacteur: steeds meer Nederlanders houden het niet bij één baan, maar hebben er twee of zelfs drie. Soms uit financiële noodzaak, maar vaak ook omdat ze van afwisseling in hun werkweek houden.

Uit eerder in april gepubliceerd onderzoek van TNO bleek dat 6,2 procent van de werknemers in 2017 meerdere banen als werknemer had tegenover 4,9 procent in 2007. Voor oproep- en invalkrachten geldt dit vaker, net als voor uitzendkrachten en werknemers zonder vaste uren.

Neem bijvoorbeeld Maaike Fris. Zij werkt parttime als leerkracht in het basisonderwijs en heeft daarnaast haar eigen bedrijf Lessons in Harmony, waarmee zij mensen begeleidt bij het opruimen en organiseren van hun omgeving "en indirect ook hun leven".

“Ik wil alles aanpakken en goed uitvoeren. Dat blijf ik een uitdaging vinden”
Maaike Fris, heeft meerdere banen

Fris werkt op maandag, dinsdag en woensdag als leerkracht. "De overige dagen werk ik voor mijn eigen bedrijf. Dit houdt ook in dat ik in de weekenden bezig ben en af en toe ook opruimsessies op zaterdag en zondag doe."

De leerkracht/zelfstandige loopt wel tegen haar eigen perfectionisme aan, zegt ze. "Ik wil alles aanpakken en goed uitvoeren. Dat blijf ik een uitdaging vinden."

Soms is tweede baan nodig om rond te komen

Een op de vijf banenstapelaars heeft volgens TNO een financieel motief voor het combineren van meerdere banen: ze hebben het nodig om rond te komen, of willen geld verdienen voor de extraatjes. Vaak wordt een wat grotere baan gecombineerd met een baan die minder uren telt.

“Een tijdelijk contract hangt sterk samen met het hebben van een tweede baan”
Stef Bouwhuis, onderzoeker aan Amsterdam UMC en TNO

Volgens onderzoeker Stef Bouwhuis, die aan Amsterdam UMC en TNO aan het promoveren is op het onderwerp multi-jobbing, zou de opkomst van het stapelen van banen te maken kunnen hebben met de flexibilisering van de arbeidsmarkt. "Een tijdelijk contract hangt sterk samen met het hebben van een tweede baan", verklaart Bouwhuis.

Maar ook andere redenen spelen een rol. "Sommige mensen combineren meerdere banen omdat ze plezier halen uit variatie, of omdat ze andere vaardigheden aanleren. Ook het versterken van de positie op de arbeidsmarkt wordt genoemd", zegt Bouwhuis.

'Ik hou ontzettend van afwisseling en uitdaging'

Anne Edixhoven werkt niet alleen drie dagen in de week als arts, maar is ook opruimcoach bij haar eigen bedrijf Organiseer mijn Huis. "De reden dat ik ervoor gekozen heb twee banen te hebben, is omdat ik ontzettend hou van afwisseling en uitdaging."

"Het lijkt vanzelfsprekend in onze maatschappij dat je maar één beroep hebt. Alsof je maar één talent hebt", zegt Edixhoven. "De afwisseling geeft mij energie. De ene dag reanimeer je een kind, de volgende dag ruim je laatjes uit."

“De afwisseling geeft mij energie”
Anne Edixhoven, heeft meerdere banen

In eerste instantie vonden sommige familieleden het maar vreemd, dat Edixhoven ervoor koos ook als opruimcoach aan de slag te gaan. "Richt jij je nu maar op dokter zijn, is dat niet genoeg?", kreeg ze te horen. Ook was het lastig een parttime baan als arts te vinden.

Opvallend is dat de oudere werkende vaker meer banen combineert omdat dat hem of haar meer werkplezier oplevert, terwijl de jongere werkende vaak een financiële reden heeft.

Drie of vier banen combineren is vrij uitzonderlijk

Twee banen combineren is niet uitzonderlijk, maar slechts een klein deel van de groep multi-jobbers waagt zich aan het combineren van drie of zelfs vier banen.

In ongeveer de helft van de gevallen combineren multi-jobbers werknemerschap met ondernemerschap. Zij houden zich naast hun werk voor een baas bezig met hun eigen bedrijf. "Dat zie je vaker bij mannen dan bij vrouwen", merkt Bouwhuis op. "En het komt ook meer voor onder hoogopgeleiden dan onder laagopgeleiden."

Voor een deel van de mensen brengt het combineren van meerdere banen vooral voordelen met zich mee. Maar het is niet altijd alleen maar leuk. Zo hebben multi-jobbers meer stress doordat zij hun werkschema's op elkaar aan moeten laten sluiten.

Ook hebben ze soms te weinig tijd om te ontspannen en kan het sociale leven onder druk komen te staan doordat er 's avonds of in het weekend gewerkt moet worden.

Verzuimingspercentage lager onder multi-jobbers

Ondanks het soms stressvolle combineren van meerdere werkschema's, lijkt het voor burn-outklachten niet uit te maken hoeveel banen je hebt. Ongeveer evenveel werknemers met meerdere banen als werknemers met een baan hebben hier last van.

Het ziekteverzuimpercentage ligt gemiddeld genomen lager onder werknemers met meerdere banen.