Mannen maken eerder gebruik van de regelingen voor het nemen van ouderschapsverlof als ze een manager hebben die dat zelf ook doet én als ze in een organisatie met een groter aandeel vrouwen werken. Dat blijkt uit een onderzoek van socioloog Leonie van Breeschoten, die hierop vrijdag is gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht.

Mannen gebruiken daarentegen juist minder ouderschapsverlof als hun manager het ze gemakkelijker maakt om werk en gezin te combineren. Dit komt waarschijnlijk doordat ze dan gebruik kunnen maken van informele oplossingen, zoals thuiswerken, of wat eerder stoppen of later beginnen als dat nodig is.

Vrouwen bleken in hun keuze voor ouderschapsverlof niet gevoelig te zijn voor dergelijke ondersteunende omstandigheden op het werk.

"In het licht van gendernormen is dat niet heel gek; veel vrouwen zullen toch wel actief betrokken zijn bij hun gezin, ongeacht de situatie op werk", stelt Van Breeschoten. Van mannen wordt daarentegen verwacht dat zij in de eerste plaats kostwinner zijn.

Kleine deeltijdbaan goed voor werk-privébalans

Zowel mannen als vrouwen ervaren minder conflicten tussen werk en privé als ze een kleine deeltijdbaan van minder dan 25 uur hebben, concludeert de socioloog verder. Dit geldt niet voor mensen met een deeltijdbaan van 25 tot 35 uur.

Om optimaal te kunnen profiteren van de voordelen die een kleine deeltijdbaan voor de werk-privébalans heeft, is het wel van belang dat het bedrijf een "familieondersteunende organisatiecultuur" heeft.

Ook voor bedrijven kan het goed uitpakken als zij het hun werknemers makkelijker maken om werk en gezin te combineren. Werknemers zetten zich meer in als zij weten dat de werkgever extra verlof aanbiedt.

Ouderschapsverlof volgend jaar uitgebreid

Begin april stemde het Europees Parlement officieel in met minimaal twee maanden betaald ouderschapsverlof. De lidstaten mogen zelf bepalen hoe hoog het uitgekeerde bedrag wordt.

Het betaalde ouderschapsverlof komt boven op het door de EU aangekondigde partnerverlof van tien dagen.

Sinds het begin van dit jaar hebben Nederlandse partners recht op vijf in plaats van twee dagen verlof. Per 1 juli 2020 komen hier vijf weken bovenop, tegen 70 procent van het salaris.