Vaders werken meer thuis dan mannen zonder kinderen. En vaders met twee of meer kinderen lassen weer vaker een thuiswerkdagje in dan vaders met één kind.

Bijna de helft (48 procent) van de werkende vaders van dertig tot vijftig jaar met een kind tot twaalf jaar kruipt weleens thuis achter de computer, blijkt woensdag uit cijfers over 2017 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een kwart doet dit af en toe, 6 procent heeft een vaste thuiswerkdag afgesproken met de baas en bijna 17 procent werkt bijna alleen maar vanuit huis.

Voor werkende vaders met twee of meer kinderen geldt dat zelfs iets meer dan de helft, namelijk 52 procent, weleens thuiswerkt. Van de mannen zonder kinderen gaat ongeveer 42 procent weleens thuis aan de slag.

11 procent van de werkende vaders kiest voor ouderschapsverlof

Bijna negen op de tien werkende vaders kiezen voor een vorm van verlof als hun kind geboren wordt. Het meest genoemd zijn vakantieverlof en arbeidsduurverkorting, gevolgd door kraamverlof.

11 procent van de werkende vaders met kinderen tot acht jaar neemt ouderschapsverlof op. De cijfers zijn grotendeels gelijk aan die over 2015.

Bijna evenveel werkende vaders wilden wel graag verlof, maar namen het niet op. Zij dachten dat het financieel niet haalbaar was, dat het op het werk voor problemen zou zorgen of dat collega's het veel zwaarder zouden krijgen als zij er niet waren.

De overgrote meerderheid van de vaders blijft ook fulltime werken als er kinderen komen. Vaders met drie of meer kinderen draaien meer uren dan vaders die het bij één of twee kinderen houden. 14 procent van alle vaders met kinderen tot twaalf jaar werkt in deeltijd.

Partners kunnen sinds 1 januari vijf dagen betaald verlof krijgen

Thuis bij de kleine blijven, is onder vaders dus nog niet erg populair. Maar daar komt vanaf dit jaar waarschijnlijk verandering in.

De regels rond geboorteverlof voor nieuwbakken vaders zijn namelijk veranderd. Tot 1 januari hadden werkende vaders in loondienst recht op twee dagen betaald verlof, maar dat is sinds 1 januari van dit jaar verruimd naar vijf dagen.

Vanaf juli 2020 kunnen partners bovendien tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen.