Werkenden die mantelzorg geven werken gemiddeld 33 uur per week, terwijl mensen die geen mantelzorgtaak hebben gemiddeld 35 uur per week aan hun baan besteden, zo blijkt woensdag uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Mensen die intensief mantelzorgen en daar minstens acht uur in de week mee bezig zijn, werken gemiddeld 31 uur per week.

Het is volgens het SCP niet duidelijk of mensen intensiever gaan zorgen omdat ze minder werken of dat ze juist minder zijn gaan werken omdat ze zo veel tijd kwijt zijn aan mantelzorg.

Ook kan het te maken hebben met de traditionele verdeling van werk en zorg tussen mannen en vrouwen. Vrouwen werken vaker parttime en geven ook vaker mantelzorg dan mannen.

Ruim een kwart van de werkenden met een baan van twaalf uur of meer per week verleent mantelzorg, ongeveer twee miljoen Nederlanders. Meer dan de helft helpt een ouder, schoonouder of stiefouder.

Mannen ervaren grotere tijdsdruk

Mannen die mantelzorg en werk combineren ervaren een grotere tijdsdruk dan vrouwen die dit doen. Dit komt doordat mannen meer uren werken, maar ongeveer evenveel tijd kwijt zijn aan mantelzorg.

Mannen die intensief mantelzorg geven, besteden hier gemiddeld 22 uur per week aan. Daarnaast werken ze gemiddeld 37 uur per week. Voor vrouwen in een vergelijkbare situatie geldt dat zij gemiddeld 21 uur per week mantelzorgen en 25 uur per week werken.

Overigens is in de cijfers geen rekening gehouden met de tijd die wordt besteed aan zaken als het huishouden, de zorg voor kinderen en vrijwilligerswerk. "We kunnen hieruit dus niet concluderen dat mannen minder vrije tijd hebben dan vrouwen", aldus het SCP.

Op of na een werkdag

Ruim een derde van de mantelzorgers die ook werken, helpt vaak of vrijwel altijd op of na een werkdag. Dat geldt voor drie kwart van de intensieve mantelzorgers.

Hoewel de meesten vinden dat ze beide taken goed kunnen combineren, heeft een kwart er moeite mee. 4 procent vindt de combinatie erg zwaar.

Werkenden die intensieve mantelzorg op zich hebben genomen, zijn gemiddeld genomen minder tevreden met hun leven. Mannen zijn meer ontevreden dan vrouwen in vergelijkbare omstandigheden.

'Mantelzorg moet bespreekbaar worden'

Vakbond CNV vindt het hoog tijd dat mantelzorgers hun mantelzorgtaken bespreekbaar maken op de werkvloer. "Veel mantelzorgers nemen nu vakantiedagen op in plaats van zorgverlof of melden zich ziek, blijkt uit het SCP-rapport", aldus het CNV.

Volgens de vakbond is het belangrijk dat werknemers weten dat er al veel regelingen zijn. Nu zou 54 procent van de werknemers niet weten of er formele regelingen op het werk zijn voor mantelzorg, zo blijkt volgens de bond uit recent onderzoek dat Maurice de Hond in opdracht van CNV uitvoerde. Slechts 16 procent zou de wettelijke regelingen kennen.