Uitgestorven kantoortuinen, schimmelende kerststol op de bureaus van collega's op wintersport, autoreply's en rondhangende - of juist eindelijk eens lekker doorwerkende - achterblijvers: de vakantietijd is begonnen. Wat zijn ook alweer de regels rond het opnemen van vakantiedagen?

De regels voor vakantiedagen verschillen van werkgever tot werkgever en van branche tot branche, maar er zijn wettelijke afspraken over. Dit zijn de meestgestelde vragen.

Op hoeveel dagen heb ik recht?

Wettelijk heb je recht op vier keer zoveel vakantiedagen als je dagen maakt in de week. Dus als je de volledige vijf werkdagen werkt, dan moet je werkgever je minstens twintig dagen vrij geven.

Bij een driedaagse werkweek, krijg je er twaalf. Let wel: dit is een minimum. In de meeste cao's zijn afspraken over aanvullende dagen gemaakt.

Hoe en wanneer moet ik vakantie aanvragen?

Vakantie aanvragen gebeurt schriftelijk en je werkgever is verplicht om binnen twee weken antwoord te geven. Als hij te laat is, dan mag je in de aangevraagde periode weg, zo luidt de regel.

Mag mijn werkgever mijn vakantieaanvraag weigeren?

Weigeren van een vakantieaanvraag mag alleen als er een zwaarwegend bedrijfsbelang bestaat. Dat kan bijvoorbeeld extreme drukte of veel zieken zijn.

In veel cao's zijn extra afspraken gemaakt om de afwezigheid van medewerkers een beetje te spreiden. Dan mag je bijvoorbeeld niet meer dan drie aaneengesloten weken weg of krijgen werknemers met kinderen in de schoolvakanties voorrang.

In de bouw en het onderwijs ligt het anders. Daar is in principe iedereen tegelijk vrij tijdens de schoolvakanties en de bouwvak.

Hoe zit het ook alweer met het meenemen van vakantiedagen?

Vakantiedagen mag een werknemer meenemen naar het volgende kalenderjaar, maar ze moeten dan wel voor 1 juli opgemaakt worden. Dat geldt alleen voor de wettelijk verplichte dagen. Als je in je cao aanvullende vakantiedagen hebt, dan kunnen die nog maximaal vijf jaar blijven staan.

En met het laten uitbetalen van mijn dagen?

In geld uitbetalen mag alleen bij de extra vakantiedagen. Daarover moeten afspraken zijn gemaakt in de cao. Het wettelijke minimum aan vakantiedagen moet echt worden opgemaakt.

Wat gebeurt er als ik ziek word tijdens mijn vakantie?

Je vakantie kan in het water vallen door ziekte. In dat geval kun je de vakantiedagen in ziekteverlof laten omzetten. Daarvoor gelden de gebruikelijke regels: je moet je officieel ziek melden en er kan ter controle een bedrijfsarts langskomen.