Werkgevers hebben 200 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor opleiding en ontwikkeling. Het betreft geld dat via persoonlijke keuzebudgetten (pkb) bij ongeveer 400.000 werknemers terechtkomt die afgelopen jaar een nieuwe cao kregen.

Dit blijkt uit een inventarisatie van werkgeversvereniging AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers.

AWVN is betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

In de maand december kwamen 26 akkoorden tot stand. De gemiddelde contractloonstijging in december bedroeg 2,07 procent, iets hoger dan die van november (1,97 procent). 

Nieuwe cao

In heel 2017 kregen 3,4 miljoen werknemers een nieuwe cao, 72 procent van alle werknemers die onder een cao vallen. De gemiddelde afgesproken loonstijging in 2017 bedroeg 1,72 procent. Sinds het begin van het jaar is dat gemiddelde voortdurend opgelopen dankzij steeds hogere maandgemiddelden. 

De eerste cao-akkoorden van 2018 geven aan dat de in 2017 begonnen opwaartse trend in de loonafspraken zich voortzet. Het maandgemiddelde voor januari staat momenteel op 2,1 procent.