Oudere werknemers voelen er over het algemeen weinig voor om zich aan het einde van hun loopbaan nog om te scholen of van baan te veranderen om inzetbaar te blijven. Dat blijkt uit onderzoek van overheidsplatform Wijzer in Geldzaken.

Ruim de helft van de meer dan duizend ondervraagden had wel concrete acties ondernomen om fysiek en mentaal inzetbaar te blijven. Die acties waren er echter vooral op gericht om fit te blijven. Bij- en omscholing of het veranderen van functie of werkgever waren veel minder gangbaar.

Zo'n 65 procent zei verder wel bereid te zijn om in het laatste deel van hun werkzame leven een stapje terug te doen, maar als dit minder salaris betekent is dit voor slechts 26 procent nog een reële optie.

Wijzer in Geldzaken voorziet nog een grote uitdaging voor beleidsmakers als het gaat om het verbeteren van de flexibiliteit en inzetbaarheid van ouderen.

Uit de studie blijkt ook dat driekwart van de werknemers verwacht dat werkgevers helpen om langer door te werken. Daar wordt echter niet over gepraat met de baas. Ook zijn de mogelijkheden rond deeltijdpensioenen bij veel mensen nog onbekend.

Een meerderheid van de 55-plussers die werk als fysiek belastend ervaren, is daarnaast duidelijk nog niet goed voorbereid op langer doorwerken, aldus Wijzer in Geldzaken. Ze beginnen vaak pas in een laat stadium na te denken over de hele kwestie.