DEN HAAG - Minister De Geus van Sociale Zaken ziet weinig in het idee van de Belgische senator Dedecker om werkzoekenden anoniem te laten solliciteren. Als bedrijven hierover afspraken maken, kan discriminatie op de arbeidsmarkt worden tegengegaan, aldus de liberaal Dedecker eerder deze week. Hij trok met zijn pleidooi ook in Nederland de aandacht.

De Geus meent echter dat "de toegevoegde waarde relatief zal zijn". "Er komt altijd een moment waarop iemand kleur moet bekennen", zei de minister donderdag in de Tweede Kamer. Zijn definitieve oordeel schort De Geus nog even op tot de resultaten van een onderzoek over discriminatie op de arbeidsmarkt bekend zijn. Dat verschijnt begin volgende maand.

Emancipatie

De Geus maaakte zijn opmerking tijdens een overleg over emancipatie en integratie van allochtone vrouwen. D66-Kamerlid Koser Kaya stelde daarin voor om een taskforce op te zetten die allochtone vrouwen aan werk zou moeten helpen, in navolging van de Taskforce Jeugdwerkloosheid onder leiding van H. de Boer.

Maar De Geus wees erop dat er al een commissie PaVEM (Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheden) bestaat, waarvan onder anderen prinses Máxima deel uitmaakt. Volgens De Geus ziet Koser Kaya het hebben van een baan te veel als de enige sleutel om allochtone vrouwen te integreren in de samenleving. Sociaal-culturele aspecten, zoals kennis van de taal en de cultuur, zijn daarbij ook van groot belang, zei de minister.