UTRECHT - Werkgevers mogen in personeelsadvertenties in principe geen leeftijdsgrenzen stellen. Zij mogen alleen leeftijdseisen stellen als zij daarvoor een goede reden hebben. Die motivering moet ook in de advertentie staan. Dit heeft de Commissie Gelijke Behandeling dinsdag bepaald.

De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd verbiedt uitdrukkelijk het openlijk aanbieden van vacatures met vermelding van leeftijdsgrenzen. Dit geldt zowel voor advertenties in kranten als op websites.

Klachten

De commissie had diverse klachten gekregen van mensen die wilden solliciteren op een vacature, maar die niet voldeden aan de leeftijdseisen die daarin werden gesteld. De regels gelden niet alleen voor werkgevers, maar ook voor uitzendbureaus en bemiddelingsorganisaties.

De Centrale organisatie voor werk en inkomen (CWI) handelde volgens de commissie in strijd met de wet door op haar website een vacature te plaatsen voor een transportplanner van maximaal 35 jaar. De CWI, die de website beheert en arbeidsbemiddeling als hoofdtaak heeft, had moeten controleren of de advertentie niet in strijd was met de wet, vindt de commissie.