TILBURG - In het welzijnswerk, de jeugdzorg en de kinderopvang werken relatief veel allochtonen. Maar in de zorg zijn zij ondervertegenwoordigd. Dit blijkt uit onderzoek van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) naar de arbeidsparticipatie van allochtonen in deze sectoren. Voor het onderzoek heeft de OSA gekeken naar de jaren 1997 tot en met 2002.

In de sector welzijn, jeudgzorg en kinderopvang was in 2002 12 procent van de werknemers van allochtone afkomst. Van de totale beroepsbevolkign was toen 11 procent allochtoon.

In de zorgsector is het aandeel allochtone werknemers de afgelopen jaren wel licht gestegen. Maar die stijging is kleiner dan de toename van het aantal allochtonen in de beroepsbevolking. In 2002 was 6 procent van de werknemers in de zorg allochtoon.