DEN HAAG - Het nieuwe, strengere WAO-stelsel moet 1 januari volgend jaar ingaan. Dat hebben de meeste betrokken ministers in het kabinet dinsdagavond besloten na overleg met verzekeraars, werkgevers en de vakbeweging, aldus bronnen rond het kabinet.

Ook wordt bij de uitvoering van de verzekering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten zowel uitkeringsinstantie UWV als particuliere verzekeraars betrokken. Het is nog niet mogelijk om, zoals aanvankelijk de bedoeling was, de premiekosten voor werkgevers geheel af te stemmen op het daadwerkelijke ziekteverzuim en uitvalrisico binnen organisaties.

Naar verwachting hakt het kabinet na weken studeren vrijdag definitief de knoop door. Begin vorige maand ontstonden problemen over de invoering van de zogeheten Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) per 1 januari 2006, omdat het UWV aangaf niet op tijd klaar te zijn. Sindsdien hebben sociale partners ervoor gepleit de verzekeringen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten alleen aan particuliere verzekeraars over te laten.

De FNV zei dinsdagavond "redelijk positief" te zijn over de uitkomst van het overleg. Wel moeten volgens een woordvoerster van de vakcentrale nog afspraken worden gemaakt over de mogelijkheden voor verzekeraars om te concurreren met het UWV. De private verzekeraars hebben in tegenstelling tot de publieke uitvoerder geen WAO-fonds als dekking voor de uitkeringen achter de hand en moeten helemaal vanaf nul beginnen met hun financiering.

Het Verbond van Verzekeraars concludeerde dat de partijen er "aardig uitgekomen zijn". Daarbij stelde een woordvoerder dat er nog wel wat rekenwerk aan te pas komt voor verzekeraars om te bekijken of het aantrekkelijk genoeg is om in te stappen.