AMSTERDAM - In 2004 nam in alle provincies de werkloosheid toe. Groningen blijft de provincie met de hoogste werkloosheid. Rotterdam is, net als in voorgaande jaren, de stad met de hoogste werkloosheid. Landelijk was in 2004 6,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dat is 1,1 procent meer dan in 2003, toen 5,3 procent geen baan had.

De provincie Groningen kent al jaren de hoogste werkloosheid. In 2004 was daar 8,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Ook in Drenthe en Flevoland was de werkloosheid hoog.

Zeeland is de provincie met de laagste werkloosheid. In 2004 was 5,0 procent van de Zeeuwse beroepsbevolking werkloos. Ook in de provincies Utrecht en Gelderland lag de werkloosheid beneden het landelijk gemiddelde.

Van de vier grote steden is de werkloosheid in Rotterdam het hoogst. Een tiende van de Rotterdamse beroepsbevolking zat in 2004 zonder werk. De werkloosheid is er ruim anderhalfmaal zo hoog als het landelijke gemiddelde. In Utrecht en Den Haag lag de werkloosheid in 2004 op het landelijk gemiddelde van ruim 6%. Amsterdam haalt een score van 8 procent.