DEN HAAG - Door maatregelen van de overheid zijn hoogopgeleiden twee keer zo welvarend als laagopgeleiden. Zonder de belastingen, sociale premies en overheidsuitgaven zou de welvaart van mensen met een universitaire opleiding ruim 3,5 keer zo groot zijn als die van mensen met alleen basisonderwijs.

Dit concludeert CPB-onderzoeker Harry ter Rele in het maandag verschenen CPB Document 'Measuring lifetime redistribution in Dutch collective arrangements'. De doelstelling van de studie is om te meten hoe het stelsel van collectieve regelingen uitwerkt voor de verschillende inkomensgroepen in de samenleving.

De berekeningen laten zien dat mensen met alleen basisonderwijs over het gehele leven gemeten gemiddeld een loon verdienen dat 48 procent bedraagt van het gemiddelde in de samenleving. Als gevolg van het stelsel van collectieve regelingen wordt het relatieve welvaartsniveau echter verhoogd tot 74 procent. Aan het andere uiteinde van het spectrum, mensen met een universitaire opleiding, zijn deze cijfers respectievelijk 172 procent en 143 procent. Voor de overige groepen ligt de omvang van de herverdeling tussen deze beide uitersten in.