DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil voor werkgevers de drempels wegnemen om kansarme jongeren aan het werk helpen. Het CDA en de PvdA dienen deze week een voorstel in bij staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken om werkgevers een zogeheten no-riskpolis voor twee jaar aan te bieden wanneer zij via leer-werktrajecten investeren in bijstandsgerechtigden tussen de 15 en 24 jaar.

CDA-Kamerlid Bruls en zijn collega van de PvdA Bussemaker zeiden dinsdag daarmee gehoor te geven aan de oproep van voorzitter H. de Boer van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. De oud-werkgeversvoorman van MKB-Nedeland wees de Kamerleden er eind vorig jaar op dat werkgevers veel risico's vrezen bij het aannemen van werkloze jongeren met onvoldoende opleiding en/of werkervaring.

Jeugdwerkloosheid

Doordat werkloze jongeren regelmatig moeilijk blijken in te passen in de organisaties, stuit de werkgroep van De Boer in de bestrijding van de hoge jeugdwerkloosheid op problemen. De Taskforce is door het kabinet ingesteld met de opdracht in de periode 2004-2008 40.000 extra jeugdbanen te realiseren.

Volgens Bruls zijn de drempels voor werkgevers eenvoudig weg te halen en is er bijvoorbeeld geen aanpassing van regelgeving nodig. Werkgevers moeten bij het aannemen van de kansarme jongeren tijdelijk ontheffing krijgen op de premies voor arbeidsongeschiktheid. Ook moeten de ondernemers ontslaan worden van de verplichting het loon twee jaar door betalen bij ziekte van deze werknemers.

Bijstand

Voor gemeenten is het volgens het CDA-Kamerlid nu al mogelijk om voorzieningen te treffen bij het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden. "Als werkgevers beloven te investeren in een jongere, kan een gemeente de garantie geven dat zij de verplichting overneemt voor doorbetaling bij ziekte."

Bussemaker benadrukt dat het belangrijk is dat werkgevers toezeggen te zullen investeren in de jeugdige werklozen. "Veel van de kansarme jongeren hebben niet alleen onvoldoende opleiding of werkervaring. Soms is er ook sprake van een crimineel verleden en vaak spelen sociale problemen mee, waardoor de jongeren bijvoorbeeld weer moeten leren ergens op tijd te komen", aldus het PvdA-Kamerlid.