AMSTERDAM - Arbeidsongeschikten en alleenstaande ouders met jonge kinderen krijgen van de gemeente Amsterdam extra financiële ondersteuning als zij een deeltijdbaan vinden en weten te behouden. Ze ontvangen twee jaar lang een premie van 250 euro. Dat blijkt uit voorstellen van het college van burgemeester en wethouders, zo liet de gemeente vrijdag weten.

Daar tegenover stelt de gemeente dat uitkeringsgerechtigden die verwijtbaar niet meewerken bij het zoeken naar een baan, een korting krijgen op hun uitkering. Amsterdam wil die gevallen 200 euro per maand minder betalen. Het kan zelfs voorkomen dat de gemeente de hele uitkering voor een maand intrekt als iemand bijvoorbeeld werk weigert of als mensen zaken verzwijgen die invloed hebben op het recht op bijstand.

Minimuminkomen

Voor 65-plussers die langer dan drie jaar van een minimuminkomen leven, behoudt Amsterdam de huidige plusvoorziening. Alleenstaande ouderen krijgen jaarlijks 162 euro en samenwonenden 231 euro. De gemeente trekt hiervoor 2,3 miljoen euro uit.

Daklozen

Daklozen kunnen in het vervolg alleen nog in aanmerking komen voor een toeslag van 10 procent als zij gebruik maken van maatschappelijke opvang. Als zij dat niet doen, krijgen ze deze financiële steun niet. Het college van b en w wil hiermee stimuleren dat zoveel mogelijk daklozen zich melden bij hulpverlening. De gemeente keert een extra premie van 10 procent uit als deze groep deelneemt aan activiteiten of een hulpverleningsprogramma.