DEN HAAG - Werkgevers en de vakbeweging vinden dat de productiviteit van Nederlandse werknemers omhoog moet. In de donderdag gepubliceerde notitie 'Op weg naar een meer productieve economie' hebben de sociale partners afspraken gemaakt hoe dat via CAO-afspraken bereikt kan worden.

De werkgevers- en werknemersorganisaties stellen dat in Nederland weliswaar per uur veel werk wordt verzet, maar dat in internationaal verband de productiviteit per werkende "zich op een relatief ongunstig niveau bevindt". Dit komt voor een belangrijk deel doordat Nederlanders veel in deeltijd werken in vergelijking met andere landen.

Ook blijft de groei van de arbeidsproductiviteit duidelijk achter bij die van andere economieën. "En dat kan op den duur leiden tot een achterblijven van ons welvaartsniveau of zelfs een aantasting ervan", aldus de sociale partners.