AMSTERDAM - Om de toenemende concurrentie van China het hoofd te kunnen bieden is in Nederland een herinrichting van de economie nodig, maar moet ook de arbeidsmarkt veranderen. Dat zegt president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) in een interview met Trouw. Volgens Wellink moeten mensen bereid zijn makkelijker van baan te wisselen. "En ze moeten vooral meer uren gaan werken. Nederlanders zitten te veel thuis."

Die mentaliteitsomslag kan bewerkstelligd worden door bijvoorbeeld de pensioenleeftijd op te hogen, zegt Wellink. Als voorbeeld noemt hij de Scandinavische landen, waar per hoofd van de bevolking een hoog aantal uren gewerkt wordt. "Dan denk je dat die Scandinavische landen sociale welvaartsstaten zijn, maar er wordt harder gewerkt dan waar ook. Dat is een politieke keuze", zegt de bankdirecteur.

In Denemarken, zo stelt hij, is bijvoorbeeld minder ontslagbescherming dan in Nederland, maar wordt er ook meer gedaan om een nieuwe baan te vinden voor werklozen. "Het is een beleid van wortel én stok, waardoor de arbeidsparticipatie hoog is. Stevig zijn, en toch sociaal."

De veranderingen in de Nederlandse economie en arbeidsmarkt vragen misschien ook wel om een ander solidariteitsbegrip, zegt Wellink. Grotere inkomensverschillen, die het gevolg zullen zijn van verdergaande privatisering en flexibilisering, zijn daarbij niet erg, als de verschillen maar niet te groot worden. "Want wat is solidariteit? Je kunt wel klagen over inkomensverschillen, maar als we allemaal op vooruitgaan, dan is het de vraag of je echt zo asolidair bent."

De DNB-president is dan ook voorstander van een gedeeltelijke privatisering van de gezondheidszorg of het onderwijs. "Wat is erop tegen als mensen hun kind naar een topuniversiteit willen sturen en daarvoor betalen? Of dat ze naar een ziekenhuis willen met extra faciliteiten. Het is goed dat diensten in de gezondheidszorg via de markt verhandeld worden. Het enige waar je voor moet zorgen is dat iedereen een goed basispakket heeft, maar daar hoeft niet alles in te zitten", aldus Wellink.