VOORBURG - Bedrijven huren steeds meer uitzendkrachten in, waardoor het verlies aan banen daalt. In het bedrijfsleven nam in het derde kwartaal de werkgelegenheid met 124.000 banen, ofwel 2,3 procent, af. In de voorgaande drie maanden werd nog een daling gemeten van 148.000 arbeidsplaatsen.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft bekendgemaakt. Vooral in de zakelijke dienstverlening is het effect van uitzendwerk groot. Door de inhuur van uitzendkrachten sloeg in deze bedrijfstak het banenverlies van 0,4 procent in het tweede kwartaal om in een stijging van de werkgelegenheid met 1,1 procent in de maanden juli, augustus en september.

Extra vraag

"De opvallende stijging van de werkgelegenheid in de uitzendbranche is een signaal dat bij een aantal bedrijven het economisch herstel leidt tot extra vraag naar arbeid. Werkgevers voorzien daarin vooralsnog door een beroep te doen op uitzendbureaus", aldus het CBS.

Het totaal aantal banen in de publieke en de private sector daalde in het derde kwartaal met 109.000 naar 7,344 miljoen in vergelijking met 2003. Tegenover duidelijk minder banenverlies in het bedrijfsleven staat een afvlakkende groei van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector.

Groeiende werkgelenheid

Onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg waren in juli, augustus en september de enige sectoren waar de werkgelegenheid groeide ten opzichte van vorig jaar. In het onderwijs en de zorg werden respectievelijk 4000 en 20.000 meer banen geteld dan in 2003. Vorig jaar was de groei echter nog flink hoger met 14.000 meer arbeidsplaatsen in het onderwijs en een plus van 57.000 in de zorg.