AMSTELVEEN - De nettolonen gaan volgend omlaag bij een gelijkblijvend brutosalaris. Vooral werknemers met een salaris tussen de 2000 en 2500 euro per maand zijn het haasje: zij verliezen tussen de ruim 8 en 14 euro (0,56 tot 0,84 procent). Het netto minimumloon verandert nauwelijks.

Dit blijkt uit berekeningen van LogicaCMG. Deze ICT-dienstverlener verwerkt de salarisgegegevens van 1,3 miljoen Nederlanders.

De brutominimumlonen zullen overigens per 1 januari niet omhoog gaan. LogicaCMG heeft de nettolonen berekend op basis van veranderingen in de loonheffing, sociale lasten en pensioen- en zietekostenpremies. De berekeningen geven nettodalingen aan van 4,12 euro per maand bij een brutosalaris van 1750 euro, tot maximaal 14,15 euro bij bruto 2500 euro per maand.

Het draaipunt ligt rond de 4300 euro. Daarboven is sprake van een licht positief effect. In de hogere lonen zijn echter de veranderingen in de pensioen- en ziektekostenverzekeringen niet meegerekend.

Mensen die particulier voor ziektekosten zijn verzekerd hebben wat minder pijn dan ziekenfondsverzekerden. De laatsten zien 0,48 procent meer van hun brutosalaris afgaan dan dit jaar. De loongrens voor het ziekenfonds is in 2005 33.000 euro op jaarbasis.

Het maximum spaarloonbedrag blijft 613 euro per jaar. Maar volgend jaar kan een werknemer het maximumbedrag nog maar bij een werkgever sparen. Tot en met dit jaar kon hij dat bij meerderen doen als hij meer banen had. De belasting die de werkgever verschuldigd is over de spaarlooninleg van de werknemer wordt verhoogd van 15 naar 25 procent. Werkgevers zijn dus per deelnemer per jaar maximaal 61,30 duurder uit.

Pijn in de portemonnee

De pijn in de portemonnee eindigt voor de Nederlanders nog niet aan de onderkant van hun salarisstrook. Allerlei onontkoombare rechtsreekse uitgaven gaan ook flink omhoog. Zo gaat een gemiddeld gezin volgend jaar tussen de 100 en 150 euro per jaar extra betalen aan energie. Ook de gemeentelijke lasten zullen zoals het ernaar uitziet verder blijven stijgen.