AMSTERDAM - Nederlanders verdienden eind 2002 gemiddeld zeventien euro per uur. Vrouwen verdienden gemiddeld twintig procent minder dan mannen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het uurloon hangt daarnaast samen met het opleidingsniveau en de leeftijd.

Eind 2002 waren in Nederland bijna zeven miljoen mensen aan het werk. Ruim de helft daarvan, 56 procent, was mannelijk. Het meest voorkomende opleidingsniveau is MBO, met 36 procent.

Het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen is het grootst bij werknemers met basisonderwijs en het kleinst bij mensen met een mavo-diploma. Werknemers tussen de 55 en 64 jaar blijken 2,3 keer zoveel te verdienen als werknemers in de leeftijd tussen 15 en 24. Mensen met alleen basisonderwijs verdienden gemiddeld bijna dertien euro per uur, tegen bijna 28 euro per uur voor mensen met een universitaire opleiding.