VOORBURG - Tussen 1995 en 2003 is het aandeel van deeltijdbanen in de totale werkgelegenheid gestegen van 40 procent naar 46 procent. Die toename is te zien in alle bedrijfstakken. Niet alleen vrouwen, maar ook mannen zijn meer in deeltijd gaan werken.

Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd.