DEN HAAG - Werknemers hebben steeds meer last van intimiderend en agressief gedrag van klanten. Vorig jaar was dat bij 27 procent het geval, tegen 21 procent het jaar ervoor.

Ook lichamelijk geweld is toegenomen: hiervan had 9 procent van de werknemers last in 2003; in 2002 was dat nog 7 procent. Vooral bij de overheid en in de dienstverlening komt agressie veel voor. Dat blijkt uiteen onderzoek dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hieruit komt ook naar voren dat het aantal klachten over intimidatie en agressie afneemt, terwijl het gedrag vaker voorkomt. Volgens de onderzoekers komt dat doordat de werknemers weinig vertrouwen hebben in de afhandeling van hun klacht of bang zijn hun baan te verliezen.

Bijna driekwart van de bedrijven heeft een beleid op papier gezet om geweld en agressie tegen te gaan, terwijl meer dan de helft van de bedrijven een vertrouwenspersoon heeft. Maar Van Hoof vindt dat bedrijven beter hun best moeten doen om het beleid over het voetlicht te brengen op de werkvloer. "De sociale partners kunnen daarbij een belangrijke rol spelen", aldus de staatssecretaris.