AMSTERDAM - Een nieuwe beroepsziekte is op komst: Priesters krijgen mogelijk last van astma-aanvallen of kortademigheid. "We stonden er zelf ook van te kijken", aldus toxicoloog Theo de Kok. Hij onderzocht de luchtverontreiniging die wordt veroorzaakt door kaarsen.

Overal komt zogenaamde fijnstof voor. Dat is een vorm van luchtverontreiniging die ontstaat door de uitstoot van onder meer roet. De bronnen voor verontreiniging zijn binnenshuis echter heel anders dan buitenshuis, legt De Kok uit op Radio 1. De combinatie van kaarsen en wierook leidt echter tot 'bijzondere vormen van luchtverontreiniging'.

Het gevolg van die constatering is dat in kerken de concentratie fijnstof die wordt aangetroffen hoger is dan op sommige verkeerskruispunten. Dat blijkt ook uit proeven die De Kok deed. Priesters en regelmatige kerkgangers lopen zodoende een verhoogd risico op longaandoeningen zoals astma of longkanker.

Toxicoloog De Kok geeft als oplossing dat de ruimtes waar kaarsen en wierook worden gebrand goed moeten geventileerd.