DEN HAAG - De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of in Nederland de AOW-leeftijd flexibel kan worden. Mensen kunnen dan kiezen om enkele jaren eerder of later dan hun 65e met pensioen te gaan. Wie eerder met pensioen gaat, krijgt een lagere uitkering, wie pas na zijn 65e stopt een hogere. Een dergelijk model bestaat al in Zweden, waar gekozen kan worden voor pensioen tussen het 62e en 70e levensjaar.

PvdA-Kamerlid Bussemaker zal vrijdag bij de behandeling van de de VUT- en prepensioenplannen van het kabinet aan minister De Geus van Sociale Zaken vragen of een dergelijk systeem ook in Nederland kan worden ingevoerd. VVD en D66 lijken haar verzoek te steunen, waardoor er een Kamermeerderheid ontstaat.