DEN HAAG - Werknemers en werkgevers moeten ouder personeel stimuleren zich bij te scholen of andere functies te accepteren. Dat heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) woensdag bepleit. De raad wil dat ouderen kunnen doorwerken "via individuele, op maat gesneden afspraken en regelingen".

Op dit moment maken vakbonden en werkgeversorganisaties al afspraken in CAO's om oudere werknemers in bepaalde werkzaamheden te ontzien. Veel ouderen kunnen het bijvoorbeeld niet langer opbrengen 's nachts te werken.

De RWI wil deze 'ontziemaatregelen' omzetten in "gerichte stimuleringsmaatregelen, zoals scholing en functieverandering." Volgens het adviesorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten zijn deze maatregelen hard nodig omdat de vergrijzing al aan de gang is. "Veel bedrijven en sectoren hebben al te maken met een vergrijzend personeelsbestand."