DEN HAAG - Een meerderheid van de werkgevers in het middenbedrijf voelt er weinig voor om moslim-werknemers te laten doorwerken met kerst in ruil voor een vrije dag op hun eigen (suiker- en offer)feesten.

Dat blijkt uit het maandag gepubliceerde TrendMeter-onderzoek onder vierhonderd directeuren van bedrijven met twintig tot vijfhonderd werknemers. Van de ondervraagden was 63 procent tegen zo'n 'ruil'.

Het onderzoek leert ook dat 38 procent van de bedrijven geen enkele 'nieuwe Nederlander' in dienst heeft. Onder nieuwe Nederlanders worden niet-westerse allochtonen verstaan, van wie Turken, Surinamers, Marokkanen en Antillianen de grootste groep vormen.