AMSTERDAM - De gedragsregels die Morris Tabaksblat heeft opgesteld voor het bedrijfsleven, bedreigen het aandeel van vrouwen in de bestuurskamers. Door de beperkingen die Tabaksblat heeft opgelegd, kan het kleine aantal vrouwen op topposities afnemen. Daarvoor waarschuwt onderzoeksbureau Spencer Stuart in een rapport dat woensdag verscheen.

Slechts een kleine groep vrouwen is doorgedrongen tot de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Deze vrouwen bekleden vaak functies bij diverse grote ondernemingen. De code van Tabaksblat stelt paal en perk aan bijvoorbeeld het aantal commissariaten dat één persoon mag verzamelen, waardoor de groep vrouwelijke toppers wellicht taken moeten afstoten.

Teruggelopen

Spencer Stuart bekeek ruim 850 bestuurderposten en commissariaten in het bedrijfsleven. Daarvan werden er slechts 31 bekleed door een vrouw. Dat betekent dat zij 3,6 procent van de topfuncties bij grote bedrijven innemen. Daarmee is hun aandeel wat teruggelopen ten opzichte van drie jaar geleden.

"Wij merken dat het in de top om een heel klein groepje gaat", aldus voorzitter J. Crol-de Groot van Vrouwen in Beeld. Deze belangenorganisatie probeert vrouwen op de voorgrond te schuiven voor commissariaten.

Kansen

Volgens Vrouwen in Beeld bieden de gedragsregels van Tabaksblat juist de gelegenheid om meer vrouwelijke commissarissen te benoemen. Mensen mogen volgens de gedragscode maximaal vijf commissariaten bekleden. Als gevolg hiervan zal de komende jaren een reeks commissarisposten vrijkomen. "Daarvoor moeten nieuwe mensen beschikbaar komen en dat biedt kansen", aldus Crol-de Groot.